SESBC och SEC - tillsammans ska de förverkliga det 100 procent förnybara samhället 2040

Bild 1 av 1
Illustration

​Energimyndigheten har tilldelat totalt 600 miljoner kronor till elva kompetenscentrum för hållbara energisystem. I hög konkurrens har två centrum tillhörande institutionen för elektroteknik, Svenskt centrum för el-energilagring och balansering (SESBC) samt Svenskt elektromobilitetscentrum (SEC), valts ut som två av dessa.

​Svenskt centrum för el-energilagring och balansering som är nyetablerat ämnar vara en nyckelspelare för att
Massimo_Bongiorno-4_750x340px.jpgnå visionen om ett 100 procent förnybart elsystem, genom formeringen av ett multidisciplinärt och internationellt konkurrenskraftigt svenskt nav för excellent forskning med stark industrisamverkan, täckandes hela kedjan från material, via komponenter till elsystemet och dess styrning.

– Vi har konkurrerat med flera starka och etablerade kompetenscentrum och är väldigt glada för resultatet,
säger Massimo Bongiorno föreståndare för SESBC.

Sedan 2007 har Svenskt elektromobilitetscentrum forskat på el- och hybridfordon och tillhörande laddinfrastruktur. Centrumets forskning omfattar både tekniken ombord (systemet, elektriska drivlinan, energilagringen) och systemen runt fordonet (elektromobilitet i samhället och kopplingen till elnätet).

– Vi fick uppmaningen att söka om vi ville fortsätta efter 2023, och det ville vi så klart. Det har varit en tuff process och inte självklart att få finansiering, så beskedet är naturligtvis jätteroligt, säger Linda Olofsson, föreståndare för SEC.

På SEC finns det fem temaområden:

  • Systemstudier och metoder
  • Elmaskiner, drivlina och laddning
  • Energilagring
  • Elektromobilitet i samhället
  • Interaktion mellan fordon och nätet

Både Linda Olofsson och Massimo Bongiorno ser bra möjligheter till samarbete, främst inom området interaktion mellan fordon och nätet.

– Många av forskarna som kommer att vara verksamma inom SESBC är knutna till SEC. Av denna anledning bör etableringen av detta nya centrum ses som en möjlighet att stärka samarbetet mellan forskargrupper och intensifiera det nationella hållbarhetsarbetet, förklarar Massimo Bongiorno.

Kompetenscentrum SEC beviljades totalt 276 750 000 kronor, varav 92 250 000 kronor av Energimyndigheten.

Kompetenscentrum SESBC beviljades totalt 162 691 500 kronor, varav 54 230 500 kronor av Energimyndigheten.

För mer information och kontakt SEC:
Linda Olofsson, föreståndare för Svenskt centrum för el-energilagring och balansering
linda.olofsson@chalmers.se

För mer information och kontakt SESBC:
Massimo Bongiorno, professor på institutionen för elektroteknik på Chalmers och föreståndare på Svenskt centrum för el-energilagring och balansering
massimo.bongiorno@chalmers.se

Skribent

Sandra Tavakoli