Henk Wymeersch utsedd till IEEE Fellow

Bild 1 av 1
Henk Wymeersch utsedd till IEEE Fellow

Henk Wymeersch, professor på kommunikationssystem vid institutionen för elektroteknik har utsetts till Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE, Fellow. Denna utmärkelse är mycket prestigefylld i det vetenskapliga samfundet.

Valet av Fellows baseras på insatser för vetenskaplig utveckling, och att dess tillämpningar är betydande för samhället. Henk Wymeersch har genom sitt arbete med fokus på radiolokalisering och avkänning utsetts till IEEE Fellow.

Henk, grattis! Hur känns det och vad betyder det för dig att bli utsedd till IEEE Fellow?

– Jag är naturligtvis glad över att bli utsedd till IEEE Fellow. Min karriär inom forskning har varit en fantastisk och otrolig resa, tack vare många utmärkta medarbetare, postdoktorer och studenter, men jag kunde aldrig föreställa mig att få denna ära. Det är en bekräftelse från forskarvärlden på kvalitén och effekten av den forskning vi bidragit med på Chalmers och med mina medarbetare. Dessutom hoppas jag att denna utmärkelse kommer bidra till ytterligare synlighet för vårt arbete på Chalmers, samt leda till nya möjligheter, säger Henk Wymeersch.

Henk Wymeerschs forskning inom "radiolokalisering och avkänning" handlar om placering av enheter som telefoner eller radioapparater på fordon och spårning av passiva föremål som fotgängare eller fordonskroppar som använder trådlösa kommunikationssignaler, särskilt 5G- och framtida 6G-kommunikationssystem. Henk forskar även inom FORCE om fiberoptisk kommunikation.

Andra professorer i gruppen kommunikationssystem som tidigare blivit utsedda till IEEE Fellow, och som fortfarande är verksamma, är Erik Agrell och Erik Ström.

IEEE grundades 1884 när elektricitet började få ett stort inflytande i samhället. Det fanns en stor etablerad elektrisk industri, the telegraph, som sedan 1840-talet kopplade ihop världen med ett datakommunikationssystem som var snabbare än transporthastigheten.

Henk Wymeersch
  • Professor, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk, Elektroteknik

Skribent

Sandra Tavakoli