6G möjliggör interaktioner mellan den mänskliga världen och våra sinnen

Bild 1 av 1
EUCNC 6G konferens
Professor Tommy Svensson hälsar alla välkomna till 6G konferensen

Tommy Svensson, professor vid institutionen för elektroteknik på Chalmers och som även är lokal arrangör och TPC-ordförande för EuCNC & 6G Summit 2023, hälsade alla välkomna till årets 6G konferens som hölls 6-9 juni på Svenska Mässan i Göteborg.

– God morgon, ärade gäster, delegater, mina damer och herrar. Det är min ära att välkomna alla idag till EuCNC & 6G Summit i Göteborg, staden som just nu firar 400-årsjubileum.

Temat för årets EUCNC & 6G Summit är "6G för en grön och digital övergång".

– 6G är utmärkt för att hjälpa till att tillgodose de flesta behov i samhället som identifierats av FN:s mål för hållbar utveckling 2030, vilket är samma år som 6G planeras att rullas ut.

Ur ett tekniskt perspektiv bör 6G möjliggöra interaktioner mellan den mänskliga världen och våra sinnen, kroppar, intelligens och värderingar.

Magnus Frodigh, vice vd och forskningschef, Ericsson, höll dagens första presentation på temat: ”6G – Connecting a cyber-physical world”.

Utbyggnaden av 5G kommer att möjliggöra robusta nya lösningar för en lång rad sociala, miljömässiga och ekonomiska utmaningar. Vi är redan på väg mot nästa paradigmskifte som bildas av en kombination av framväxande tekniktrender. Det paradigmskiftet kommer att ta oss till 6G-eran som kommer att ge upphov till utmaningar bortom vad ens 5G kan möta. De ökande förväntningarna sätter ett tydligt mål för oss i industrin och forskarvärlden — 6G ska bidra till ett effektivt, mänskligt vänligt, hållbart samhälle genom ständigt närvarande intelligent kommunikation.

Ted Rappaport, professor vid New York University, USA ger sin syn på vad vi kan förvänta oss med 6G och varför. Hur ser vi till att vi gör trådlöst hållbart. Säkerhet och hållbarhet kommer att bli mycket viktigt för vår bransch.

När vi talar om säkerhet uttrycker professor Ted Rappaport att industrin bör börja titta på, när vi går upp till sub terahertz, att vi går över 100 gigahertz, så att det inte finns några biologiska effekter som kan vara skadliga.

En av de sista huvudtalarna är Andrea Conti, professor vid University of Ferrara, Italien, som talar om ”Localization-of-Things”, vilket är avgörande för att ge situationsmedvetenhet i en mängd olika applikationer, inklusive smarta miljöer, fordonsautonomi, tillgångsspårning, medicinska tjänster och miljökänsla.

Tommy Svensson är mycket nöjd med konferensen, som han tror bekräftar att det pågående arbetet mot 6G konvergerar.

– Känslan är att vi nu har en gemensam syn. För fyra år sedan drog vi i gång tankarna och satte visionerna (i Finland ännu tidigare). Nu är vi i full gång och arbetar med förfiningar och ett tekniskt möjliggörande. De utmaningar vi står inför är globala och i vissa fall politiska.

Tommy säger avslutningsvis att det nu finns ett stort behov av viktig interaktion med samhället att få till en medvetenhet om möjligheterna med AI i 6G.

Sammantaget var EuCNC & 6G Summit 2023 lyckad med 894 registrerade deltagare, den näst största någonsin i konferensserien. Nästa års EuCNC & 6G Summit kommer att hållas i Antwerp, Belgium 3–6 juni 2024.   

Skribent

Sandra Tavakoli