De nya Excellens-doktoranderna för styrkeområde Nano

Bild 1 av 1
Excellens-doktorander 2023

Ebba Matic, Viktor Bekassy och Johanna Huhtasaari är alla rekryterade till en excellensdoktorandtjänst genom styrkeområde Nano. För några veckor började de det spännande uppdraget på Chalmers.

Bland flera hundra sökande valdes endast tre personer ut till tjänsten. Alla tre har en bakgrund av studier på Chalmers. Ebba Matic, som befinner sig på institutionen kemi och kemiteknik studerade civilingenjörsprogrammet i kemiteknik med en master i materialkemi. Liknande gjorde Johanna Huhtasaari på institutionen Mikroteknologi och nanovetenskap, som är civilingenjör i kemiteknik med en masterexamen i nanoteknologi. Viktor Bekassy som arbetar på institutionen mikroteknologi och nanovetenskap, studerade teknisk fysik med en master i fysik.

Flera anledningar till att söka

Trots den tuffa konkurrensen, lyckades de tre få den eftertraktade positionen. Friheten att välja projektidé själv samt den interdisciplinära bredden på ämnet var några anledningar enligt doktoranderna till att söka positionen.

– Det var en perfekt position inom Nano som jag tycker är roligt. Jag tycker även det är en trevlig atmosfär här på Chalmers och jag ville gärna stanna i Göteborg. Det finns en stor frihet att välja handledare och ämne själv vilket jag uppskattar, säger Viktor.

– För mig verkade nano forskning väldigt intressant, det är interdisciplinärt och man kan ha samarbeten över institutioner. När jag såg att tjänsten låg ute såg jag en möjlighet att få fortsätta med det jag tycker är roligt, säger Ebba.

– Jag tog chansen att söka då jag hade en projektidé som jag kände väldigt starkt att jag ville göra. Min forskning kan ta många olika vägar och jag tror att alla är spännande. Det här anslaget har gett mig möjligheten att utföra precis den forskning jag tycker är mest intressant. Jag hade också en stark önskan att göra min doktorandtjänst i mitt nuvarande labb eftersom det är en bra och inspirerande arbetsmiljö, säger Johanna.

Det finns en stor frihet att välja handledare och ämne själv vilket jag uppskattar.

Viktor BekassyExcellens-doktorand på institutionen Mikroteknologi och nanovetenskap

Doktorandernas forskning

Ebba designar koordinationsburar (coordination cages på engelska) vilket betyder att hon sätter ihop metalljoner med organiska molekyler i diskreta 3D dimensionella strukturer som kuber. Dessa har ett hål i mitten där man kan stoppa in molekyler och när man gör det kan man ändra molekylernas egenskaper. Hennes projekt handlar om att skräddarsy dessa hålrum till specifika tillämpningar. Ebbas handledare är Angela Grommet, forskarassistent på kemi.

– Vi kan få nya molekyler och kemiska reaktioner med hjälp av koordinationsburarna, eller så kan de användas för att skydda molekyler från exempelvis luft. Ett typexempel är vitt fosfor som blir väldigt varmt när det reagerar med vatten, förklarar Ebba. 

Viktor undersöker supraledande material som interagerar med magnetiska material. Målet är att få rumstemperade supraledare vilket leder till att man kan leda ström utan några förluster.

– Efter att ha använt elektronik ett tag blir det varmt och energi går åt. Dessa supraledande material kan leda strömmen utan att bli varma, vilket inte förlorar någon energi. Vi undersöker hur magnetism påverkar materialen och genom mikroskopiska modeller ser vi hur vi får till olika kollektiva faser. Jag kommer att arbeta på den teoretiska delen för att sen simulera detta på datorer. Detta gör jag tillsammans med min handledare Mikael Fogelström, prefekt på MC2.

Johannas forskning handlar om starkt korrelerade elektroner i grafen baserade på elektroniska komponenter och hennes handledare är professor Samuel Lara-Avila, professor på Kvantkomponentfysik. System med starkt korrelerade elektroner kännetecknas av konstant elektron-energi-dispersion, det vill säga platta band, och ett känt exempel är ”magic-angle twisted bilayer graphene”. Det innebär två lager av grafen som är roterade i förhållande till varandra med en så kallad magisk vinkel.

– I detta material har man hittat många olika kvantfaser såsom supraledning. Med hjälp av detta material finns en möjlighet att justera supraledning i en och samma komponent, vilket gör det till en intressant experimentell plattform. I min forskning jobbar jag med epitaxiell grafen vilket är en form av grafen som är enkristallin på waferskala. Idén är att använda epitaxiell grafen som en plattform för att realisera system med starkt korrelerade elektroner. Jag använder framför allt transportmätningar vid låga temperaturer och magnetfält för att förstå fysiken hos mitt material, förklarar Johanna. 

Om rekryteringen av Excellence doktorander

Varje år finansierar styrkeområde Nano rekryteringen av tre doktorander till olika institutioner kopplade till Nano forskning. Jobbannonsen publiceras i början av året med sista ansökningsdag i mitten av mars. Styrkeområde Nanos ledningsgrupp tillsammans med styrgruppen väljer ut de tre kandidaterna.

Ebba Matic
  • Doktorand, Kemi och biokemi, Kemi och kemiteknik
Viktor Bekassy
  • Doktorand, Tillämpad kvantfysik, Mikroteknologi och nanovetenskap
Johanna Huhtasaari
  • Doktorand, Kvantkomponentfysik, Mikroteknologi och nanovetenskap

Skribent

Amelia Brådenmark

Taggar: