CVA presenterar och delar kunskap

​​CVA är med och driver utvecklingsarbete! Aktuella presentationer och kunskapsdelning där vi deltagit i våra roller som Chalmers- och CVA-anknutna;

Den 15 november möttes representanter från CVA, vårdvetenskap vid Göteborgs Universitet och Södra Älvsborgs Sjukhus för att prata om hur arbetet med en ny Nära Äldrevårdsavdelning ska utvecklas och utvärderas, inom samarbetsprojektet SHIP.

Den 16 november genomfördes en workshop kring temat välfärd inom ramen för samverkansavtalet mellan Göteborgs Stad, Chalmers och Göteborgs universitet. Fokus var att identifiera arenor för kunskapsutbyte direkt kopplat stadens verksamhet, och målet var att initiera faktiska projekt.

Samtidig deltog några av oss den 16 och 17 november vid Forum Vårdbyggnads höstkonferens i Stockholm där vi ledde reflektioner om processerna bakom beslut om att bygga nytt eller bygga om, samt delgav perspektiv och frågeställningar kring standarder och dess tillämpning och historik.

Den 17 november var vi med vid ett av SKR arrangerat digitalt samordningsmöte med temat "Genomtänkt vårdmiljö och dagliga aktiviteter" inom psykiatrin. Vi berättade om processer, evidens och best practice kring utformning av psykiatriska vårdmiljöer med Psykiatrins kvarter på SÄS som exempel.

Den 18 november deltog vi vid ett seminarium anordnat av Trollhättans kommun om Fysiska inne- och utomhusmiljöer för vård, omsorg och rehabilitering.