Vi satsar på jämn könsfördelning

Bild 1 av 1
Prefekt Richard Torkar

​Data och informationsteknik (CSE) är den institution på Chalmers som tagit emot flest kvinnliga forskningsassistenter år 2022 enligt siffror från lärosätet. Ambitionen är att få en jämnare könsfördelning med målet att forskningen ska bli ännu bättre.

- När jag började som prefekt för ett år sedan stod det på min att göra-lista att aggressivt öka antalet kvinnliga forskare och vara väldigt aktiv i rekryteringarna för att se till att detta hände, säger prefekten på CSE, Richard Torkar.

Att just Data- och informationsteknik tagit emot flest kvinnliga forskarassistenter beror på, förutom Richard Torkars satsning, på stödet från Chalmers ledning.

- Vi hade tur då många duktiga kvinnliga kandidater själva sökte till våra utannonserade tjänster. Vi rekryterade även ett antal kandidater med stöd av både rektorn och jämställdhetssatsningen Genie. Det var det som gjorde det möjligt för oss att kunna anställa dessa kandidater, säger Richard Torkar.

Könsbalanserade forskarteam genererar bättre forskning

Enligt Richard Torkar är det viktigt med en mångkulturell miljö och en jämn könsfördelning på institutionen.  Richard hänvisar till studier som visar att fördelarna med mångfald och jämställdhet på arbetsplatsen är många.

- Om du har en mångkulturell miljö och blandade forskningsteam med både män och kvinnor, är det mer sannolikt att lyckas som ett lag. Så om våra forskarteam är framgångsrika och om våra forskare är framgångsrika, då är blir även vår institution framgångsrik, menar Richard.

”Datavetenskap och relaterade områden är mestadels mansdominerade”

En som påbörjar sin tjänst på institutionen inom kort är forskningsassistenten Rocío Mercado, som just nu håller på att avsluta sin doktorandtjänst på Massachusetts Institute of Technology, MIT. 

- En sak som drev mig till den här institutionen är att CSE genom olika initiativ försöker diversifiera avdelningarna, särskilt när det gäller könsbalansen. Detta är väldigt viktigt för mig, säger Rocío.

- När det kommer till datavetenskap och relaterade områden finns det inte en bra könsbalans, det är mestadels mansdominerat, fortsätter hon. Det är viktigt att vi tänker på dessa saker och bygger fler olika team, särskilt eftersom det också är vetenskapligt bevisat att olika team är bättre på problemlösning och mer kreativa.

Lovande framtid för kommande forskare

Prefekt Richard Torkar tror att genusfokuset och de förändringar som gjorts på institutionen under 2022 kommer att påverka alla på ett positivt sätt. Han är övertygad att om man kommer till CSE som, i synnerhet, ung forskare så väntar en lovande framtid.

- De forskningsassistenterna som vi anställer, de är de framtida professorerna och framtidens starka röster på institutionen.

 

Av: Camilla Jara