Ny professor siktar på säkrare självkörande fordon

Bild 1 av 1
Christian Berger
Professor Christian Berger

Christian Berger befordrades till professor vid Institutionen för data- och informationsteknik våren 2022. Hans nyfikenhet och intresse för säkra självkörande fordon var drivkraften på vägen till hans nuvarande roll.

Christian Berger, vad uppehåller sig din forskning kring och vad vill du uppnå med den?

- Vårt team arbetar med att utveckla metoder för att skapa bättre mjukvara, i synnerhet för att designa system som kräver samarbete mellan olika discipliner. Det tillåter oss både att inkorporera idéer som inte nödvändigtvis härstammar från programvaruingenjörs-disciplinen och att bidra till andra discipliner som har förstått den betydelse som mjukvara har för dem, men där de saknar adekvata metoder för att realisera en passande mjukvarulösning.

Tävling för självgående robotfordon var startskottet

Under sina doktorandstudier vid TU Braunschweig och RWTH Aachen University i Tyskland, fick Christian den unika möjligheten att vara del av och leda ett team av doktorander och mastersstudenter som designade och utvecklade ett självstyrt fordon för DARPA Urban Challenge 2007 – världens första storskaliga tävling för robotfordon som är ämnade att interagera med varandra och röra sig i stadsliknande miljöer, genom att ”se” vad som hände omkring dem och ”förstå och lyda” trafikregler för att undvika kollisioner.

Det gick bra för teamet, som tog sig hela vägen till det slutgiltiga tävlingsmomentet med bara tio andra forskargrupper från ursprungligen 89 stycken.

Det var dock mycket tydligt att inga av fordonen som gick till final hade varit säkra att släppa lösa på publika vägar eller någon annan stans än i själva tävlingsmiljön. Trots det, tände tävlingen en gnista hos både deltagare och företag världen över att förverkliga drömmen om att skapa fordon som kan transportera sig säkert och bekvämt utan mänsklig hjälp.

- Min egen forskning har de senaste 15 åren kretsat kring uppgiften att designa och utveckla säkra mjukvarukomponenter för att realisera självkörande fordon. Det finns fortfarande många obesvarade frågor att avhandla innan vi kan vara trygga med att ta bort stödhjulen från dagens fordon. 

Var planen från början att forska inom området, eller var det bara så det utvecklade sig?

- Jag är en väldigt arbetsam person som drivs av min nyfikenhet inför system som understödjs av mjukvara och datorteknologi som gör livet i vårt samhälle bättre. Robottävlingen var uppenbarligen ett avgörande ögonblick som både bekräftade och inspirerade mitt nyfikna intresse för att fortsätta inom det här fältet.

Christian påbörjade en karriär inom fordonsindustrin för att arbeta med styrsystem för förarassistans och genom den vägen driva drömmen om självkörande fordon framåt. Efter ett kort tag, upptäckte han dock att hans nyfikenhetsdrivna personlighet uppskattade det akademiska sammanhanget mycket mer. Det var då han blev erbjuden möjligheten att arbeta på Data- och informationsteknik vid Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola.

- Jag såg den fantastiska chansen att fortsätta min forskning och arbeta på mina idéer på universitetet. Jag bestämde mig då för att lämna industrin och återvända till akademin. Med blicken i backspegeln var det definitivt rätt beslut och efter tio år av intensiv och spännande forskning, är jag glad över att ha blivit erkänd av många forskarkollegor inom mitt fält för mitt arbete och över att ha blivit befordrad till professor vid Göteborgs universitet.”, säger Christian.

Vilka utmaningar finns inom ditt område?

- Vi har sett många spännande och imponerande exempel från teknologin för självkörande fordon, både från forskargrupper och från företag som har försökt att kommersialisera teknologin under det senaste årtiondet. Mjukvaran i sådana fordon blir hela tiden bättre och bättre. Ändå kan vi fortfarande inte hävda att fordonen är säkra för människor att använda till vardags.

Enligt ett standardiserande klassificeringssystem för självkörande fordon, ska ratten på den högsta nivån kunna avlägsnas eftersom fordonet måste kunna hantera varje given situation på ett säkert sätt.

- För tillfället är vi inte ens i närheten, säger Christian.

Vilka möjligheter öppnar datavetenskap upp för samhället och människor?

- Mjukvaran är till sin natur osynlig – ändå påverkar den vårt dagliga liv oerhört mycket. När den inte fungerar blir vi medvetna om hur beroende vi är av fungerande mjukvara. Datavetenskap är ett viktigt forskningsfält, där resultaten har tagit det mänskliga släktet till månen och tillbaka på ett säkert sätt.

Christian menar att det fortfarande finns många obesvarade frågor att handskas med på jorden och även hans eget fält växer i denna stund. Exempelvis artificiell intelligens och maskininlärning, som numera påträffas i många discipliner utöver datavetenskap, eller kvantberäkning som, enligt Christian, kommer att förändra hur vi ser på algoritmer och hur mjukvara är konstruerad.

 

Av Agnes Ekstrand