Nobelpristagare och IT-experter samlas för att skapa ”AI-forskare”

Bild 1 av 2
Deltagare konferens
Ross King
Foto Natalie Pintar, WASP

Till 2050 kommer AI-system nå forskningsresultat som kan jämföras med de största vetenskapliga genombrotten, det är målet med the Nobel Turing Grand Challenge. För första gången i Sverige arrangeras en konferens för att ta sig an utmaningen och diskutera hur man kan utveckla användningen av AI inom forskning. En av arrangörerna är CSE:s Ross King, professor vid avdelningen för Data Science och AI.

– De senaste århundradens vetenskapliga upptäckter har lett till avsevärt förbättrad livskvalitet för många människor men vi har fortfarande stora utmaningar i samhället. Där finns det oändliga möjligheter för AI, säger Ross King.

Artificiell intelligens används redan idag inom en rad forskningsområden och har bidragit till såväl att ta fram ny antibiotika som att identifiera nya ämnen för batterier. Nu ska dess forskningspotential utforskas fullt ut. Därför samlar WASP (Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program) två nobelpristagare i kemi, Stefan W. Hell och Arieh Warshell, en turingpris-vinnare, Edward A Feigenbaum, och en rad framträdande forskare inom AI. Tillsammans ska dessa utveckla AI-forskare: AI-system som kan producera nobelprisvärdiga forskningsresultat.

– Det finns stora möjligheter i forskning som rör läkemedel exempelvis. Forskning som bortprioriteras för att den inte är kostnadseffektiv skulle få helt andra förutsättningar där AI skulle kunna bidra till stor samhällsnytta, säger Ross King.

Workshopen syftar även till att utforska de etiska och sociala aspekterna av att använda AI inom vetenskap.

- Precis som vilken ny teknologi som helst finns möjlighet att använda det till ont, vilket vi måste förutse för att kunna förhindra. Det finns även en rad juridiska frågor att diskutera, hur hanterar man exempelvis frågor rörande intellektuell egendom när en människa inte är inblandad?
Workshopen äger rum mellan den 3-6 oktober på Rånäs slott i Uppsala.

Arrangörskomittén:

  • Ross D. King, professor vid institutionen för data- och informationsteknik, Chalmers tekniska högskola, professor vid University of Cambridge.
  • Hiroaki Kitano, VD för Sony Research Inc., teknisk chef för Sony Group Corporation, ordförande och VD för Sony Computer Science Laboratories, Inc. och professor vid Okinawa Institute of Science and Technology
  • Bengt Nordén, professor i kemi och biokemi vid Chalmers tekniska högskola och tidigare ordförande för Nobelkommittén för kemi
  • Rocío Mercado, forskarassistent vid institutionen för data- och informationsteknik, Chalmers University of Technology
Ross King
  • Professor, Data Science och AI, Data- och informationsteknik

Skribent

Natalija Sako