Open accesspris till studenter på ACE

Bild 1 av 1
Guldmedalj

​2022 går Open Access-priset för första gången till en grupp studenter och deras kandidatuppsats. ”Buller från padelbanor utomhus - En jämförelse mellan padel och tennis” är årets mest nedladdade uppsats!​

​Stort grattis!

Emilia Nobelius, Oscar Björneklett, Christopher Herrey, Marius Hildén, Filip Wadman och Victoria Ahlgren, är studenter på institutionen för arkitektur och samhällsbyggnad och ni vann årets OA-pris.
- Tack! Vi visste inte ens om att det fanns ett sådant här pris, än mindre att vi skulle få det! Men det är ju jätteroligt!

De belönas då uppsatsen var det mest nedladdade studentarbetet – 248 unika nedladdningar - under perioden 1 oktober 2021 – 30 september 2022.
Catharina Hiort, chef för avdelningen informationsresurser och vetenskaplig publicering på Chalmers bibliotek, delade ut priset.

- Att tillgängliggöra forskningsresultat utan att ta betalt är en viktig del för att uppnå demokrati och jämlikhet för alla. Inte minst för att kommande generationer ska kunna basera sin utveckling på all den kunskap som redan finns. Jag känner mig väldigt stolt, hedrad och lite rörd för att få dela ut det här priset.

Ämne i tiden

Antalet padelbanor har fullständigt exploderat i Sverige. 2013 fanns det sju banor. 2020 var de 503! Och med detta kom allt fler klagomål in till kommunerna från de som bodde nära utomhuspadelbanorna. Syftet med arbetet var att se vad som skiljer ljud från padel och ljud från tennis, och varför padel har genererat fler klagomål.

De viktigaste slutsatserna:

  • Det finns en faktisk ljudskillnad mellan padel och tennis. Framför allt är det padelburen i sig som ger upphov till högst ljudnivåer, när bollen träffar plexiglaset. I tennis finns bara en ljudkälla, boll mot racket.
  • Ett annat problem är att ljudbilden från padel är mer slumpartad än i tennis och pågår över större del av dygnet. Att inte kunna förutse ljud upplevs som mycket störande.

Utöver jämförelsen undersökte de också hur ljud från padelbanor och andra idrottsplatser ska bedömas utifrån ett bullerperspektiv. Strax innan de började sitt arbete kom nya vägledningar för buller från idrottsplatser från både Naturvårdsverket och Boverket.
Vägledningarna för idrottsplatser ger inga konkreta riktvärden för vilka ljudnivåer som är okej eller inte. Anledningen är att riktvärden kan användas felaktigt på till exempel lekplatser eller skolor, som argument för att ”det låter för mycket”.

Deras resultat visar dock att det kan finnas fördelar med att ha riktvärden för vissa typer av ljud från idrottsplatser - sådana som inte kommer från människor. Det hade gjort det möjligt att ljud från människor kan fortsätta bedömas utifrån andra faktorer, och på så sätt minska risken för att vägledningen användas på ett felaktigt sätt.

Examinator Patrik Höstmad och handledare Johanna Carpelan, från företaget Brekke & Strand Akustik, har idel lovord att ge studenterna.
- De har hela tiden överraskat oss med hur mycket de klarade av att göra, och vilket driv de har haft, säger Patrik Höstmad.

- Ja, helt fantastiskt, och dessutom landa i tydliga slutsatser som går att använda. Redan under arbetets gång har vi fått frågor från både konsulter inom branschen och advokater så det är ett aktuellt ämne, säger Johanna Carpelan.

Vill du läsa arbetet hittar du det här!​

Open access-pris

Utmärkelsen har delats ut sedan 2015 och är ett sätt för Chalmers bibliotek att uppmärksamma det globala eventet Open access-week som pågår en vecka i oktober. I år är temat “Open for Climate Justice” och syftar till att uppmuntra koppling och samarbete mellan klimatrörelsen och det internationella öppna samfundet. Att dela kunskap är en mänsklig rättighet och att tackla klimatkrisen kräver ett snabbt utbyte av kunskap över geografiska, ekonomiska och disciplinära gränser.

För mer information

Jessica Byström
  • Bibliotekarie, Informationsresurser och vetenskaplig publicering, Vetenskapens kommunikation och lärande

Skribent

Jenny Palm