Enklare att få tillgång till forskning

Bild 1 av 1
Symbol för open access

​Utvecklingen runt öppen tillgång till vetenskapliga publikationer (open access) går rasande fort och Chalmers behöver förhålla sig till det. Därför fick institutionen för vetenskapens kommunikation och lärande (CLS) uppdraget att öka kunskapen om frågan och ta fram relevanta dokument – för det ska bli lätt att göra rätt!​

Jessica Lindholm är viceprefekt för nyttiggörande på CLS, och operativt ansvarig inom uppdraget.

– I dagsläget händer det mycket, både nationellt och internationellt, kring öppen tillgång. Det är därför ett bra tillfälle för oss på Chalmers att arbeta med frågorna just nu. Förhoppningsvis kan vi undanröja ytterligare några hinder som forskarna upplever när de vill göra sin forskning tillgänglig för alla. ​

​Anders Palmqvist, vicerektor för forskning, du har initierat uppdraget. Varför är den här frågan så viktig?
– Chalmers som lärosäte och våra medarbetare behöver förhålla oss till den utveckling som sker i omvärlden vad gäller öppen publicering (open access). Med det här uppdraget till CLS vill vi öka kännedomen om de formella krav som vi behöver rätta oss efter, och i dialog med fakulteten utforma riktlinjer och rekommendationer som fungerar i vardagen, inom alla våra forskningsdiscipliner. Det ska vara enkelt att göra rätt.

 

Uppdraget tar utgångspunkt i formella krav på öppen tillgång till vetenskapliga publikationer och ska bland annat:

  • Verka för ökad kännedom hos Chalmers fakultet om omvärldskrav kring öppen tillgång.
  • Genom dialoger med fakulteten erbjuda ett ökat stöd och kunskap kring öppen tillgång, med förankring inom de olika forskningsdisciplinernas publiceringstraditioner.
  • Med utgångspunkt i forskarens perspektiv och med hänsyn till gällande regelverk och krav utarbeta förslag på styrande dokument.
  • Uppdatera den existerande vägledningen med rekommendationer om öppen tillgång till vetenskapliga publikationer.
  • Göra en lägesbeskrivning kring Chalmers kostnader för open access-publicering.
  • Föra en dialog kring Chalmers egen utgivning, med särskilt fokus på hantering av Chalmers avhandlingar.

För mer information

Skribent

Jenny Palm