Universitetsveteran tilldelas Chalmersmedaljen 2024

Årets Chalmersmedalj går till Pam Fredman, tidigare rektor för Göteborgs universitet och doktor i neurokemi.

Pam Fredman
Pam Fredman Fotograf: Johan Wingborg

Chalmersmedaljen delas sedan 1948 årligen ut till någon som ”genom intresse och värdefull insats främjat högskolans verksamhet och utveckling” – det vill säga någon som gjort något utöver det vanliga för Chalmers.

Denna person är i år Pam Fredman, mest känd som rektor för Göteborgs universitet mellan 2006 och 2017. Hon tilldelas medaljen för sina ”betydande insatser som akademisk ledare och bidrag till utvecklingen av den framgångsrika samverkan mellan Chalmers och Göteborgs universitet och mellan lärosätena och det omgivande samhället samt för hennes bidrag till tydliggörandet av akademins betydelse för hållbar utveckling”.

Pam Fredman utbildade sig till civilingenjör i kemiteknik vid Chalmers, där hon också disputerade i neurokemi 1979.

Pam Fredman utbildade sig till civilingenjör i kemiteknik vid Chalmers, och disputerade i neurokemi vid Göteborgs universitet 1979. 1997 utnämndes hon till professor i neurokemi, innan hon först var dekan för Sahlgrenska akademin 2003 – 2006 och sedan rektor för GU i elva år.

Mellan 2022 och 2024 var hon också tillförordnad föreståndare för Göteborgs centrum för hållbar utveckling, GMV, nuvarande Wexsus.

Pam Fredman kommer att uppmärksammas vid Chalmers doktorspromotion 1 juni. Pristagaren är utsedd av styrelsen för Chalmers tekniska högskola AB.

Fakta / Motiveringen

Pam Fredman har bidragit till Chalmers utveckling på en rad olika sätt och under lång tid. Hon har inte minst i sin roll som rektor för Göteborgs universitet gjort stora insatser att stärka de göteborgska lärosätenas position regionalt, nationellt och internationellt såväl som att stärka den framgångsrika samverkan och integrationen mellan Chalmers och Göteborgs universitet. Hennes förmåga att med ett tydligt och engagerat ledarskap samtidigt involvera olika personer, aktörer och perspektiv i en gemensam riktning har gett oerhört viktiga bidrag till Chalmers och Göteborgs högre utbildning och forskning. Under senaste åren har hennes förmåga, engagemang och driv påtagligt synts i det sätt som hon lett förändringen av det på Chalmers och GU gemensamma Göteborgs centrum för hållbar utveckling (GMV) till att med handlingskraft och entusiasm omvandlas till West Sweden Nexus for Sustainable Development (Wexsus). Hennes breda och djupa engagemang för akademins viktiga roll i och betydelse för samhället i stort, inte minst för hållbar utveckling och vikten av nära samverkan med samhällets aktörer, har genomsyrat mycket av hennes verksamhet. Hon har genom sin person tydliggjort vikten av akademiska ledare och starkt, engagerat och inspirerande akademiskt ledarskap. Samlat har Pam Fredman gett betydande bidrag både direkt och indirekt till Chalmers och den profil och position vi har idag.

Fakta / Chalmersmedaljen

Chalmersmedaljen instiftades år 1948 till 200-årsminnet av William Chalmers födelse. Medaljen tillägnas den, vilken genom intresse och värdefull insats främjat högskolans verksamhet och utveckling. Medaljörerna ska alltså ha gjort något utöver det vanliga för Chalmers. Chalmersmedaljörerna utses av Chalmers styrelse på förslag av rektor. Medaljen delas ut vid den årliga promotionshögtiden.

Skribent

Erik Krång