Chalmers utbildningar är bäst i Europa

Bild 1 av 1
Grupp av studenter på mottagningen för internationella studenter.
Mottagningen av internationella studenter 2023 var en uppskattad aktivitet. Foto: Johan Bodell

Det visar undersökningen International student barometer som årligen kartlägger internationella studenters upplevelser av sina lärosäten.

Särskilt nöjda är Chalmersstudenterna när det gäller kursinnehållet, kursupplägget, återkopplingen från lärarna och kvaliteten på föreläsarna.

– Vi har en mycket kompetent lärarkår med förankring i både nydanande forskning och ingenjörsprofessionen. Vi har också en pedagogik där studenterna i stor utsträckning lär sig tillsammans i till exempel projekt, och inte minst ett systematiskt kvalitetsarbete för att ständigt förbättra oss. Det är glädjande att detta återspeglas i hur våra studenter ser på oss, säger Jörgen Blennow, vicerektor för livslångt lärande.

Studenterna på Chalmers är också mer nöjda med sina gästföreläsare i jämförelse med andra svenska lärosäten. De upplever även att det är lätt att få kontakt med framtida arbetsgivare under studietiden.

– För oss är det naturligt att vår utbildning utvecklas i samverkan med näringslivet, till exempel genom extern representation i programråden och genom våra strategiska partnerskap. Tillsammans med Studentkårens bidrag genom arbetsmarknadsgrupper och mässor så som Charm blir vår arbetslivsanknytning i världsklass, säger Jörgen Blennow.

Läs mer om Chalmers utbildningar

Chalmers forskar och utbildar på bred front inom teknik, naturvetenskap, arkitektur och sjöfart, i nära kontakt med omvärlden. 

Mottagningen bäst i Sverige

Enligt undersökningen är även Chalmers studentkår i topp i Europa. Vidare tycker studenterna att mottagningsaktiviteterna för internationella studenter på Chalmers är bäst i Sverige och högt rankade jämfört med andra lärosäten i Europa.

– Att få ha en så aktiv och betydelsefull första vecka på Chalmers och i Göteborg hjälpte mig att släppa taget om min sociala ångest och satte verkligen tonen och stämningen för resten av min tid här, säger Amalia Athanasia Dimou från Grekland som studerar arkitektur.

När det gäller förbättringsområden visar undersökningen att studenterna vill ha en bättre introduktion till studentföreningarna redan vid mottagningen. Andra delar som kan förbättras är möjligheterna att få extrajobb vid sidan av studierna och att det ska vara lättare att skapa vänskapsrelationer med såväl internationella som svenska studenter.

Senast Chalmers deltog i undersökningen var 2018. Även då visade svaren att utbildningarna och studentkåren ansågs som bäst i Europa av studenterna, vilket innebär att Chalmers konstant fortsätter att hålla den höga nivån.

Från Chalmers har över 700 internationella studenter deltagit i undersökningen. Ett tiotal svenska lärosäten har deltagit i undersökningen. 

Resultaten bygger totalt på svar från 122 975 internationella studenter vid 155 universitet och högskolor från 25 länder i slutet av 2023.

Video - så var mottagningen i fjol

Internationella studenter tycker till om första dagen på Chalmers.

(Öppnas i ny flik)

Skribent

Vedrana Sivac