Chalmers stärker partnerskap med Östafrika genom Sweafun

Bild 1 av 3
Deltagare i Sweafun-workshopen
Stefan Bengtsson
Deltagare i diskussion under workshopen.
Deltagarna i Sweafun-workshopen samlade. Första raden: Chalmers rektor och vd, University of Rwandas rektor, Rwandas utbildningsminister och Sveriges ambassadör i Rwanda. Foto: Prince Munyakuri

Att stärka partnerskap och bidra till hållbar utveckling inom strategiskt utvalda områden var på agendan när universitetsrektorer och ledande forskare från elva universitet och sju länder möttes för en strategisk och vetenskaplig workshop i Kigali 14–17 november 2022.

Det akademiska toppmötet mobiliserade starkt engagemang bland deltagarna när Sweafun (Sweden-East Africa University Network) workshopen hölls på Kigali Conference and Exhibition Centre av värdarna Chalmers tekniska högskola och University of Rwanda, på initiativ av Chalmers rektor. Redan i planeringsfasen genererade initiativet stort intresse. Enbart delegationen från Chalmers bestod av 14 personer, inklusive rektor Stefan Bengtsson.

– Jag är glad över att vi nu är ännu närmare sammankopplade med några av de mest framstående universiteten i Östafrika, universitet som vi redan har betydande samarbeten med. Östafrika är en region i snabb utveckling, en region som är van vid att omsätta ny kunskap till nytta i samhället. Jag tror att vi alla ser fram emot det ömsesidiga lärandet som kommer att komma ur detta samarbete, förklarar Stefan Bengtsson.

– Att kombinera vetenskaplig excellens med en samverkansanda och nära relationer till samhället, är något som vi ofta refererar till som Chalmers DNA. Denna workshop är i perfekt linje med det, ett sätt att säkerställa att den vetenskapliga kunskapen som vi skapar gör skillnad i praktiska termer, fortsätter Stefan Bengtsson.

Deltagande universitet var Addis Ababa University (Etiopien), Eduardo Mondlane University (Moçambique), Jaramogi Oginga Odinga University of Science and Technology och University of Nairobi (Kenya), Makerere University och Mbarara University of Science and Technology (Uganda), Sokoine University of Agriculture och Nelson Mandela African Institution of Science and Technology (Tanzania), och Göteborgs universitet (Sverige).

Samarbete inom sex temaområden

Deltagarna bidrog proaktivt till att utforska samarbete inom sex tematiska områden: luftkvalitet; datadriven IKT; livsmedel, nutrition och hälsa; hållbara energiinnovationer; sötvattenkvalitet; hållbara transporter.

Konstruktiva diskussioner resulterade både i handlingsplaner för varje område (framtagna av forskarna) och en strategisk roadmap (framtagen av universitetsrektorerna).

– Det som gör det här initiativet unikt är kombinationen av ett ”bottom-up”-fokus som i sin tur förankras i ”top-down”-strategier, för att uppnå verkligt hållbara samarbeten och partnerskap, säger projektledaren Daniela Michael, som har drivit och utvecklat projektet sedan starten 2019 då det endast var en idé.

– De trans-tematiska och innovativa ansatserna till nyttiggörande liksom praktiska tillämpningarna innebär stor potential för samarbetet att faktiskt bidra till Agenda 2030, fortsätter hon.

Sammanlagt deltog 85 personer i workshopen. Rwandas utbildningsminister framhöll särskilt den roll som vetenskaplig forskning spelar för de komplexa utmaningar världen står inför och University of Rwandas rektor poängterade att "No university can make it alone".

Läs mer i en artikel i The New Times: Government to assist varsity students turn research ideas into solutions

Sweafun:s betydelse framhölls också av andra talare från African Development Bank, Inter-University Council for East Africa, SDG Center for Africa, SDSN Great Lakes, Sveriges ambassad i Rwanda och STINT (Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning). Toppmötet gav anledning till en presskonferens efter samtliga universitets undertecknande av ett Memorandum of Understanding samt slutförandet av en strategisk roadmap för kommande år.

Sweafun koordineras sedan 2020 av Global Sustainable Futures (GSF) vid Göteborgs centrum för hållbar utveckling.

– Forskarnas tydliga engagemang i de tematiska arbetsgrupperna kändes övertygande. Nu ser vi fram emot att öka möjligheterna för studenter inom nätverket för att stärka nästa generation i samarbetet kring hållbar utveckling, säger Magdalena Eriksson, verksamhetsledare för GSF.

Ytterligare information och bakgrund

Även om workshopen blev uppskjuten 2020 på grund av Covid 19-pandemin lämnades en ansökan in 2021, och beviljades genom programmet STINT Strategic Grants for Internationalisation. Detta var möjligt tack vare det intresse och engagemang som redan hade etablerats bland universiteten (på rektor- och forskarnivå). Det treåriga STINT-projektet inleddes kort därefter och har ambitioner bortom 2024.

Om du är intresserad av att veta mer om Sweafun eller vill samarbeta med östafrikanska universitet, kontakta Daniela Michael, projektledare (daniela.michael@chalmers.se)

Läs mer om Sweafun på Global Sustainable Futures webbplats