Chalmers inför dubbla prorektorer

Bild 1 av 1
Susanne Aalto och Maria Elmquist
Susanne Aalto och Maria Elmquist

Efter beslut av rektor kommer Chalmers att inrätta två prorektorat, ett med ansvar för akademisk miljö och excellens och ett med ansvar för ledarskap och jämlikhet. Professorerna i radioastronomi respektive innovation management, Susanne Aalto och Maria Elmquist, tillträder positionerna i januari.

Det innebär att jämställdhetsfrågorna, får en tydlig hemvist i Chalmers högsta ledning och att arbetssätt och ansvarsområden i rektorsgruppen justeras något efter bytet av rektor i höstas.
– Ju längre rekryteringsprocessen gått desto tydligare har det blivit att de här ansvarsområdena måste hänga tätt ihop och det är en viktig poäng att de formellt väger lika tungt, säger rektor Martin Nilsson Jacobi. Därför har jag valt att utforma båda de nya tjänsterna som prorektorsroller. De båda kommer att fungera som komplement till varandra när det gäller rektorsgruppens arbete framåt.


– Man kan se det som att de ska jobba i varsin kompletterande dimension, båda helt centrala för att skapa det Chalmers vi vill ha och som också finns med i vår långsiktiga strategi för att bli ett tekniskt universitet i världsklass 2041. Susanne Aalto får ansvar för utvecklingen av akademisk miljö och excellens inom forskning, utbildning och nyttiggörande, inklusive forskarutbildning och samverkan med till exempel fakultetsrådet medan Maria Elmquist kommer att ansvara för utveckling av ledarskap och jämlikhet, inklusive jämställdhet och utveckling av organisatoriska förutsättningar, säger Martin Nilsson Jacobi.


Susanne Aalto blev 1994 Sveriges första kvinnliga doktor i radioastronomi och hon är professor sedan 2013. Hon har varit postdoc vid Stewardobservatoriet, University of Arizona och vid California Institute of Technology (Caltech) i USA, hon är medlem i Kungliga vetenskapsakademien, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, och ordförande för Chalmers fakultetsråd.
– Hon är en av Chalmers mest framstående forskare, med fast förankring i det internationella vetenskapssamhället, vilket hon kombinerat med djupt engagemang i frågor kring förutsättningarna för vetenskaplig forskning och inte minst för hela fakulteten på Chalmers. Hon har stor erfarenhet av att leda utvärderingar av forskning och forskningsinfrastruktur på nationell och internationell nivå. Hon har dessutom initierat och driver egna internationella forskningsnätverk finansierade av Europeiska forskningsrådet och innehar, tillsammans med forskare på Chalmers och Göteborgs universitet, ett anslag från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.


Maria Elmquist disputerade 2007 inom technology management och är professor på Chalmers sedan 2014. Hon har varit postdoc på Centre de Gestion Scientifique vid Mines Paris – PSL och varit fortsatt affilierad dit sedan dess. Mellan 2015 och 2022 var hon prefekt för institutionen TME.
– Hon är en väletablerad forskare inom ledning och organisation av innovation i stora teknikföretag och har bred erfarenhet av industrinära forskning. Hennes kunskap om ledarskap och organisationsutveckling kombineras med gedigen erfarenhet av att själv vara chef och ledare på Chalmers, där hon bland annat varit med och drivit utveckling kring entreprenörskapssatsningarna. Hon har även varit engagerad i arbete med jämställdhet på TME och på Chalmers, där hon varit GENIE-representant och ledamot i fokus Jämställdhet.