Chalmerister belönas för sitt entreprenörskap

Bild 1 av 1
Esmée Berger, Ida Ekmark, Bert-Inge Hogsved och Nils Grimbeck.
Esmée Berger, Ida Ekmark, Bert-Inge Hogsved och Nils Grimbeck. Foto: Hogia

Chalmeristerna Ida Ekmark, Esmée Berger och Nils Grimbeck belönas med Bert-Inge Hogsveds pris för bästa entreprenörskap, av Forum för tekniska fysiker på Chalmers. Gemensamt för alla tre pristagarna är att de med stort engagemang och drivkraft omvandlat sina idéer till något som kommer att vara till nytta för andra – nu och i framtiden. Syftet med priset är att uppmärksamma entreprenöriella initiativ bland Chalmers studenter.

Bert-Inge Hogsveds pris för bästa entreprenörskap instiftades 2011 av Bert-Inge Hogsved, själv teknisk fysiker och priset delas varje år ut till studenter inom teknisk fysik, teknisk matematik eller kemiteknik med fysik på Chalmers.

I år har priskommittén för Bert-Inge Hogsveds pris beslutat att dela ut priset till två olika projekt, Ida Ekmarks och Esmée Bergers projekt STREAM samt Nils Grimbecks projekt Matte EX.

I intervjuerna här nedanför berättar pristagarna själva mer om sina projekt!

Unikt simuleringsverktyg framtaget av chalmerister

Chalmeristerna Ida Ekmark och Esmée Berger har tagit fram ett modelleringsverktyg som gör det möjligt att studera hur fusionsreaktorer kan startas på ett säkert sätt. Verktyget har gjorts allmänt tillgängligt som öppen kod och har väckt stort intresse internationellt. 

Idag saknar fortfarande 760 miljoner människor tillgång till elektricitet enligt den internationella organisationen Sustainable Energy for All. Detta är något som ska åtgärdas inom Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Vid sidan av förnybar energi ser många fusionskraft som framtidens energikälla. Det finns ett stort intresse runt om i världen för att följa forskningen och utvecklingen som görs inom fusionskraft.

Esmée Berger och Ida Ekmark

Effekten av skenande elektroner inkluderad

– Jag har varit intresserad av att jobba med frågor kopplat till miljön sedan jag gick på högstadiet och det har varit en stor drivkraft för mig. Även om det ligger långt fram tills vi kan använda fusionskraft i våra elnät så är jag motiverad av att vara med och hitta lösningar på dessa utmaningar, säger Ida Ekmark, som håller på med sitt examensarbete inom teknisk fysik på Chalmers.

Inom ramen för en projektkurs i fysik på Chalmers har Ida Ekmark och Esmée Berger utvecklat ett modelleringsverktyg, kallat STREAM (STartup Runaway Electron Alalysis Model), för att simulera hur fusionsreaktorer kan startas upp på ett säkert sätt. Att på ett kontrollerat sätt starta upp och stänga ner en reaktor är en balansgång där noggrann modellering, simulering och kontroll krävs för att hålla systemets energi i schack. Skenande elektroner kan i värsta fall orsaka skador på reaktorn.

När Ida och Esmée utvecklade STREAM inkluderade de effekten av skenande elektroner i koden, vilket är något helt unikt eftersom det inte finns i tidigare simuleringsprogram för uppstarten av fusionsreaktorer. Detta har väckt stort intresse internationellt och STREAM har börjat användas vid fusionsexperiment vid EPFL, Schweiz och planeras att användas vid UKAEA, Storbritannien och MIT, USA.

Öppen kod ett självklart val

– Det var ett självklart val för oss att använda öppen kod och göra verktyget fritt tillgängligt. Genom att dela med oss av vårt arbete bidrar vi till att forskningen inom fusionskraft går framåt, säger Esmée Berger, som numera har en doktorandtjänst på Institutionen för fysik vid Chalmers.

Ida Ekmark och Esmée Berger har uppvisat stort entreprenörskap genom att på kort tid omvandla en idé till ett färdigt verktyg, som fått internationell uppmärksamhet och användning. För detta får de årets Bert-Inge Hogsveds pris för bästa entreprenörskap. 

Läs mer om forskningen bakom projektet i den vetenskapliga artikeln Runaway electron generation during tokamak start-up, som publicerats i Cambridge University Press.

Chalmerist belönas för unikt matteprojekt

Chalmeristen Nils Grimbeck har de senaste fem åren arbetat med Matte EX, ett projekt som genom hans framgångsrika insatser riktar sig mot elever i alla Partilles högstadieskolor med extra fallenhet för matematik. Matte EX ger eleverna möjlighet att komma i kontakt med svårare problem och utmana dem så att de fördjupar sitt intresse för ämnet. 

Skolverket beskriver att fem procent av eleverna i skolan kan räknas som särskilt begåvade. De behöver många gånger andra utmaningar än sina klasskamrater. Det kan vara svårt att uppmärksamma en särskilt begåvad elev eftersom det händer att de underpresterar i skolan för att passa in eller för att de har tappat lusten att lära.

Nils Grimbeck

Nils Grimbeck studerar andra året på Teknisk matematik på Chalmers. Han har under de senaste fem åren arbetat med Matte EX, ett projekt som riktar sig till elever i Partille högstadieskolor med extra fallenhet för matematik.

Extra utmaning för de som behöver

– Jag hade själv ganska lätt för matematik under högstadiet och arbetade med högre årskursers matematikböcker på egen hand, men saknade att räkna tillsammans med jämnåriga. Matte EX är ett komplement till ordinarie matematikundervisning där de elever med behov av extra utmaning får räkna och lösa problem tillsammans, samtidigt som de får adekvata utmaningar så att de fortsätter att utvecklas, säger Nils Grimbeck.

Varje vecka stannar därför eleverna en extra timme i skolan och löser problem tillsammans med en anställd mattementor som tidigare deltagit i projektet.

– Eleverna får tillsammans med sina mentorer upptäckta matematiken. De blir duktiga problemlösare och får en djupare förståelse för hur formler och satser fungerar, eftersom de själva fått bevisa dem som en del av en uppgift. Även om de inte kommer arbeta med matematik i framtiden så har de alltid nytta av metodiken för att lösa svåra problem och förhoppningsvis kan vi även ha väckt ett intresse genom att visa både hur rolig och användbar matematiken är, säger Nils Grimbeck.

Mentorer anställda av kommunen

2018 startade Nils Grimbeck och hans före detta lärare Tuula Maunula upp det hela som ett pilotprojekt på en skola i Partille och den aktuella skolan betalade en ersättning, men Nils lyckades få projektet att bli kommungemensamt så nu är det Partille kommun som står för anställning och ersättning till mentorerna. Det som började med en klass i en skola i för fem år sedan har utökats och omfattar sedan 2020 samtliga fem högstadier i Partille och totalt sex elevgrupper med runt tio elever vardera.

– Jag har inte lyckats hitta något liknande projekt under dessa år, och jag hoppas att Matte EX kommer finnas kvar i Partille framöver och kanske i fler kommuner i framtiden. Min ambition har varit att bygga något som finns kvar under en lång tid och som fortsätter att utvecklas även när jag inte längre är involverad, säger Nils.

Nils Grimbeck får för sitt arbete med matematikundervisning i Partille årets Bert-Inge Hogsveds pris för bästa entreprenörskap. 

Skribent

Text av Hogia