Bokrelease, Trivsel i trähus III

Bild 1 av 1
Bokomslag Trivsel i Trähus III

21 och 23 maj presenterar CBA boken Trivsel i trähus III. Det är den avslutande delen i CBAs pågående satsning på forskning om trä. I Trivsel i trähus III redovisas en bostadsundersökning av massivträhusen på Källsprångsvägen i Viskafors.

Den övergripande forskningsfrågan har varit: Har trä betydelse för boendetrivseln? Frågan är relevant i relation till CBA:s ambition att utveckla kunskap om trä i bostaden och ökad hållbarhet i bostadsbyggandet. Genom att visa kopplingen mellan ökad boendetrivsel och exponerade interiöra träväggar skapas evidensbaserade argument for arkitekter och bostadsbyggare att i större utsträckning välja trä. 

Bokreleasen 21 maj äger rum i Viskafors, i Vinterträdgårdens punschveranda, Friskafors. Med start kl 18. Ola Nylander från CBA och medförfattare Jan-Åke Brorsson berättar om boken. Ingen anmälning behövs, välkomna.

Bokreleasen 23 maj äger rum i Stockholm, hos Brunnberg&Forshed Arkitektkontor, Linnégatan 89B, entré från innergården. Det bjuds på dryck med tilltugg och ett samtal mellan Ola Nylander, bostadsprofessor CTH/CBA, Susanne Rudenstam, chef Sveriges Träbyggnadskansli och Andreas Thöje, arkitekt Brunnberg & Forshed. Start kl 17 (samtalet börjar kl 17:30). Anmälning görs via Brunnberg&Forshed.

Ola Nylander
  • Professor, Byggnadsdesign, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik