Behagligare stadsmiljö när stickad arkitektur dämpar vinden

Bild 1 av 2
Erica Hörteborn och en detaljbild av en stickad textil
Erica Hörteborn med prototypen. Vindtunneltester har visat på den stickade textilens effektivitet i att dämpa och avleda vind och turbulens. Utställningen av prototyperna på publika platser har också väckt intresse och skapat interaktion med förbipasserande.

Den är en viktig naturresurs, den älskas av seglare och surfare men är också något vi skyr och söker skydd för – vinden skapar förutsättningar och påverkar oss i vår vardag. Erica Hörteborn har undersökt samspelet mellan vind och stickade textiler och kommit fram till att stickad arkitektur har god potential i att kunna förbättra stadsmiljön på olika sätt.

Erica Hörteborn knyter med sin bakgrund som civilingenjör och arkitekt ihop forskning som öppnar upp för konceptet med att sammankoppla stickad textil, vind och arkitektur. Genom att mäta textilens kapacitet för vindreduktion i vindtunneltester har Erica kunnat visa att egenskaper hos stickad textil, som porositet och flexibilitet, gör att den effektivt dämpar och filtrerar bort obehaglig vind och turbulens. Något som skulle kunna användas för att förbättra stadsrummet genom att skapa en behagligare miljö att vistas i.

 – Vindtunneltesterna har visat att stickade textilier dämpar vind på ett effektivt sätt. Dessutom, i och med att stickad textil anpassar sig och töjer sig med kraften som appliceras, så ökar porositeten med den ökade vindstyrkan – textilen anpassar sig vid högre belastning. Det bör innebära att den kan klara större vindlaster än en solid konstruktion, säger Erica Hörteborn, doktor vid Arkitektur och samällsbyggnadsteknik, avdelningen för Arkitekturens teori och metod.

Bidrar till stadsrummet – på flera sätt

En annan fördel med att använda stickade textilier som inslag i stadsrummet, menar Erica, är att vindens påverkan formar en gestalt som hela tiden tar olika uttryck, förändras och rör sig. Stickad arkitektur skulle alltså potentiellt kunna förbättra vindmiljön, användas för att filtrera ljus och ge skugga och även bidra rent estetiskt till en plats. Genom de utställningar Erica medverkat i under sitt forskningsprojekt har hon noterat det intresse stickad arkitektur väcker.

 – Textil upplevs välkomnande, kanske för att det är ett taktilt material vilket får människor att gå fram och känna och titta. Det väcker intresse och kan därmed skapa möjlighet för samtal.

Vi tenderar att begränsa oss till statisk arkitektur som inte tar vara på potentialen i materialens möjligheter till rörelser

Samspel mellan vind och textil

I ett samarbete med textilhögskolan i Borås har hon utforskat olika sticktekniker och hur textilen som produceras samspelar med vind. Av de tekniker som testats har den så kallade dropstitch-tekniken visat särskilt goda egenskaper kopplat till samspel med vind, både för att den skapar en tredimensionell yta och ger möjlighet att forma textilen efter tillverkning.

 – Tredimensionaliteten ger porositet och genomsläpplighet i textilen vilket samverkar väl med varierande vindhastigheter och turbulensen i vinden på ett effektivt sätt, förklarar Erica.

Gällande hållbarheten menar Erica att stickad textil i sig kan vara en ganska stark konstruktion, inte minst i kombination med dess porositet och töjbarhet.

 – En stickad eftergivlig textil deformeras men går inte sönder på samma sätt som en vävd konstruktion kanske skulle göra. En annan fördel med det lätta materialet är att det är osannolikt att en sådan konstruktion skulle skada någon om den går sönder.

Möjlig framtida forskning

Prototyperna Erica tagit fram är tillverkade i bomullsgarn som inte är optimerat för användning i utomhusmiljö, och materialval för stickad arkitektur var inte heller något som ingick i studien utan är något hon hoppas att framtida forskning ska undersöka närmre.

 – Stickad arkitektur är relativt outforskat i dagsläget. De fåtal tillfällen då stickade textilier använts för arkitektur är det oftast i sträckt form. Antingen i kombination med betong eller liknande eller med något som spänner ut textilen alltså mer som man traditionellt har använt textil i arkitekturen i vävda konstruktioner. Vi tenderar att begränsa oss till statisk arkitektur som inte tar vara på potentialen i materialens möjligheter till rörelser.

Om forskningen:

Erica Hörteborns forskning om stickad arkitektur finansierades av Chalmers stiftelse. Hon disputerade på avhandlingen ”Knitted architecture and wind: Designing loosely fitted architectural textiles for interaction with wind”, den 1 september 2023.


Hennes forskning finns bland annat publicerad i artiklarna:

Erica Hörteborn
  • Doktor, Arkitekturens teori och metod, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Skribent

Catharina Björk