Prisade för sin pedagogik

Bild 1 av 1
Kate Murphy, Emilio Brandao, Frank Persson, Oskar Modin
Uppmärksammade lärare: Kate Murphy, Emilio Da Cruz Brandao, Frank Persson & Oskar Modin

På Chalmers uppmärksammas varje år lärare som förbättrar och utvecklar studenters lärande i linje med Chalmers mål om "utbildning i världsklass”. 2021 års pedagogiska pris tilldelas lärare som trots skilda ämnesområden och olika pedagogik, har en gemensam nämnare i den starka tron på elevernas inneboende kapacitet och möjlighet att utvecklas genom självständigt tänkande.

​Lärarlaget bestående av Oskar Modin, Kathleen Murphy och Frank Persson vid institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik prisas för sitt långsiktiga arbete med kursen ”Fysik och kemi för samhällsbyggare”, en av de första kurserna nya studenter på civilingenjörsprogrammet och högskoleingenjörsprogrammet i samhällsbyggnad stöter på.

– När våra studenter börjar på Chalmers för att bli ingenjörer i samhällsbyggnad tänker de nog inte att ”Åh, nu får jag läsa grundläggande kemi igen – vad kul!”. Känslan för många blir nog att de är tillbaka till gymnasiet igen, vilket är en utmaning. Det handlar alltså mycket om att göra ämnet spännande och relevant, säger Frank Persson.

"Man kan undervisa i nästan allting på ett roligt sätt"

Frank menar också att en del i att kursen ändå tas emot väl efter eventuell tveksamhet i början av kursen, är att de lyckats hitta ett långsiktigt koncept för att bryta föreställningen om att det är svåra ämnen. Kate Murphy är inne på samma linje:

– Jag har lärt mig att det går jättebra att undervisa studenter i ämnen de på förhand inte tror att de kommer att gilla ­– man kan undervisa i nästan allting på ett roligt sätt! Vi har också diskuterat mycket kring hur vi kan förklara principer som kan vara svåra att förstå. I många fall kommer studenterna direkt från gymnasiet och vissa kanske inte riktigt fått med sig det de skulle behöva kunskapsmässigt. Vårt långsiktiga arbete med constructive alignment har hjälpt till att skapa tydlighet, och vi har utvecklat ett bra stöd för studenterna över tid, säger Kathleen Murphy.

Att det krävs en stor tydlighet och ett fast ramverk där eleverna kan känna sig trygga att testa själva är alla tre eniga om är en framgångsfaktor, särskilt när det gäller kurser tidigt i utbildningen. Och moment med självständigt tänkande och eget arbete behöver komma in tidigt.

– Dels handlar det om att ha en välplanerad kurs med bra struktur för att skapa goda förutsättningar, dels att få till undervisningssituationen där studenterna kan jobba och lära självständigt, men där de ändå kan få snabb återkoppling på det som fungerar och vad de eventuellt behöver jobba mer på, förklarar Oskar Modin.

Oskar berättar vidare om fokuset på övningar och övningstillfällen, och Frank Persson exemplifierar genom att berätta om återkommande moment med schemalagda övningar där studenterna ger respons och återkoppling till varandra för att komma vidare, allt under lärarnas övervakning, kompletterat med schemalagda frågestunder.

– Det man eftersträvar är att studenterna ska upptäcka saker själva, tycka att det är roligt att själva kunna förstå hur det funkar, och därmed utvecklas för att i framtiden känna sig bekväma när liknande dyker upp. Då får de ett annat självförtroende och kan tänka att ”det här kommer jag att klara!”, säger Frank Persson.

Handledning med fokus på personlig utveckling

Emilio Da Cruz Brandao som tilldelas priset för sitt arbete med masterskursen ”Design and planning for social inclusion” från arkitektprogrammet, håller med om vikten av att studenterna får ett gott stöd, även om studenterna han undervisar befinner sig i slutet av utbildningen, på gränsen till arbetslivet.

– Studenterna i kursen hamnar i ett relativt utsatt läge i och med att de är aktiva i skarpa projekt i direkt kontakt med samhället. Det kan vara väldigt utmanande för dem, och därför måste vi vara öppna för att förstå deras personliga process. Mycket av den handledning och vägledning vi ger dem fokuserar därför på personlig utveckling.

Involverade studenter

I hans kurser är studenterna med och styr hur undervisningen och kurserna konstrueras, en form av transformativt lärande där studenterna pushar Emilio att testa nytt. Växelspelet med det stora nätverk av externa aktörer Emilio Da Cruz Brandao byggt upp är även det en faktor som leder till ständigt omprövande och tänkande utanför boxen.

– Det handlar alltså om att utforma ett undervisningssammanhang som har en direkt koppling till praktiken, till professionen. Studenterna är väldigt mycket i yrket. En kursåterkoppling vi nyligen fick var att det under kursen var första gången studenterna faktiskt behandlades som professionella och inte som studenter, av ingående samarbetspartners, berättar han.

På kursen används deltagandemetoder och medskapandeprocesser där studenterna är med och direkt kan påverka utvecklingen av rum i staden. Tidigare kurser har bland annat resulterat i ett uteklassrum i anslutning till Gärdsmosseskolan och en parkourpark i Bergsjön.

– Vi pratar mycket om kollaborativ pedagogik, inte bara för studenterna utan även för samhället. Varje gång vi skapar samarbeten är alla inblandade medvetna om att de ingår i samhällsutvecklingen, vilket är väldigt spännande men också svårt.

Viktigt uppmärksamma lärargärningen

Men vad betyder själva priset egentligen, och kommer de att förändra något efter detta, eller fortsätta på samma sätt?

– När man håller på med forskning – publicerar artiklar, får nya anslag och så vidare, så blir det då och då tillfällen att fira. Men när man undervisar är det mer av gnetande, mer vardag och inte så många tillfällen att bjuda på tårta helt enkelt. Så det här är lite av en kick! Vi borde ta fler tillfällen att fira medgång även inom utbildningen, säger Oskar Modin.

Emilio Da Cruz Brandao ger medhåll, och fortsätter:
– Om vi vill utveckla Chalmers till ett av de lärosäten som är i framkant så behöver vi få bekräftelse för de utbildningar vi skapar och utvecklar genom experimentellt tänkande och risktagande. Den här typen av pris och uppskattning är viktig för att få bekräftelse på att det vi gör är bra, och att vi är på rätt spår.

Gruppen är överens om att priset i någon mån gjort att de stärkts i sin övertygelse om att det är bra att våga testa nytt, och våga backa tillbaka och göra om, för att man i slutänden alltid lär sig något.

– Det känns väldigt kul med priset, och det behövs. Förhoppningsvis kan det här generera samtal och diskussioner med kollegor, ”hur kan vi använda oss av de här erfarenheterna”. Jag tror att man blir mer benägen att våga ändra, att våga prova nya saker i högre utsträckning, säger Frank Persson.

– Vi kanske går in med för låga förväntningar i vissa kurser, särskilt när vi ser att det i slutänden blir så bra. Den här utmärkelsen blir bekräftelse på hur långt vi faktiskt kommit, det känns väldigt fint, avslutar Kathleen Murphy.

Juryns motivering

Frank Persson, Kathleen Murphy, Oskar Modin

”Frank Persson, Kathleen Murphy, och Oskar Modin vid institutionen för Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik uppmärksammas för sitt långsiktiga arbete med att utveckla kursen ”Fysik och kemi för samhällsbyggare” som ges som en gemensam kurs i både civilingenjörsprogrammet och högskoleingenjörsprogrammet i samhällsbyggnad. Lärarlaget har med gott samarbete, under flera år och med goda resultat utvecklat kursen med hjälp av studentcentrerade undervisningsmetoder och vedertagna designprinciper såsom konstruktiv länkning”.

Emilio Da Cruz Brandao

"Emilio Da Cruz Brandao vid institutionen för Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik har under sin tid på Chalmers och i samverkan med ett brett och internationellt nätverk av externa aktörer utvecklat arbetssätt, lärandemiljöer, kurser och program där arkitekturstudenter utmanas i skarpa projekt. Under kursen ”Design och planering för social integration/Design and planning for social inclusion” får studenterna tillsammans med aktörer i miljonprogrammen ta sig an konkreta projekt vilket har resulterat i såväl uteklassrum som en parkourpark. Studenterna ges såväl en god förberedelse för arbetslivet som en möjlighet till transformativt lärande och att skapa konkreta förbättringar tillsammans med de närboende. Emilio samarbetar framgångsrikt med kollegor kring kursutveckling och delar också med sig genom pedagogisk publicering”.

Även Jan-Philipp Steghöfer, Data och informationsteknik, tilldelades pris i 2021 års utnämning.

Skribent

Catharina Björk