Nybakade arkitekter ställer ut digitalt

Examensutställningen där masterstudenterna från arkitektutbildningen presenterar sina arbeten flyttar för andra året i rad in på webben, ett format som gynnar det digitala uttrycket och processerna under vilka examensarbetena tagit form. Årets examensprojekt visar på stor spännvidd och kreativitet – ta del av presentationerna och se utställningen i sin helhet!

De publika och öppna seminarierna där mastersstudenterna från arkitektutbildningen 2021 presenterar sina examensprojekt inleds 31 maj och pågår till och med den 3 juni, och examinationerna kan följas digitalt. I och med det digitala formatet är också själva examensutställningen, som av tradition annars upplevs på Ljusgården i SB-huset på campus Johanneberg, öppen betydligt längre än så på utställningens webb 

Årets examensutställning har inget specifikt tema, men Naima Callenberg som är konstnärlig adjunkt vid institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik och utställningskurator, menar att det är tydligt tydligt att pandemin satt sina spår i projekten då de i högre utsträckning är digitalt framställda än tidigare år till följd av restriktionerna som gjort det svårt att vistas på skolan.

– Trots läget är det ändå väldigt fint att se att det digitala uttrycket och processerna lämpar sig väl för att visas på en digital plattform som den vi upprättat på vår utställningshemsida, menar Naima.

Examensprojekten uppvisar en stor bredd och flera av dem har ett starkt koppling till samhället och en hållbar utveckling ur både ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter.

– Det är en viktig del i utbildningen som ofta återspeglas i examensprojekten från Chalmers arkitektur – vilket vi är stolta över. Våra studenter är engagerade, kritiska, analytiska och kreativa och under denna i många fall tuffa termin har de lagt ner hårt arbete på sina projekt. Det är fantastiskt att de hur de bidrar både till vår utbildning och till arkitekturfältet och dess diskussioner i stort, säger Naima Callenberg.

I årets digitala examensutställning presenteras examensarbeten från de två masterprogrammen Architecture and Planning Beyond Sustainability och Architecture and Urban Design. Mastersstudenternas projekt får inom kort även sällskap av kandidatarbetena som kommer att visas på utställningshemsidan från och med 2 juni.

För mer information

Naima Callenberg
  • Tekniklektor, Arkitekturens teori och metod, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Skribent

Catharina Björk