Ny forskarskola inom rättvis klimatomställning

Bild 1 av 1
Exteriör från campus Johanneberg med två studenter i förgrunden
Syftet med forskarskolan Just Transitions är att bygga kunskap och kompetens kring hur en rättvis klimatomställning kan förverkligas i en lokal kontext

Formas har beslutat om 39 miljoner kronor till en ny forskarskola med fokus på ledning och organisering för en rättvis klimatomställning. Forskarskolan ” Just Transitions” syftar till att fylla kunskapsluckor och bygga kompetens kring vad en rättvis klimatomställning är och hur den möjliggörs i praktiken, och flera doktorandtjänster är öppna för ansökningar redan nu.

Formas, det statliga forskningsrådet för hållbar utveckling, beviljar 39 miljoner kronor under fem år till den nya forskarskolan som leds från Linköpings universitet (LiU). Utöver LiU är Chalmers, Göteborgs stad, Göteborgs universitet, Linköpings kommun, Länsstyrelsen i Östergötland och Västra Götalandsregionen med i samarbetet, tillsammans med samverkansarenan Urban Futures.

– Det är otroligt glädjande att vi fått finansiering för den här forskarskolan, med allt vad det leder till, från nätverksbyggande, till utbildning av nya spjutspetsforskare, till direkt deltagande och bidrag till omställningen, säger Stefan Holmlid, LiU, som ska leda forskarskolan.

Forskarskolans utgångspunkt är att det saknas kunskap och kompetens kring vad en rättvis klimatomställning innebär, och hur en sådan möjliggörs i praktiken. Det behövs exempelvis kunskap om hur de offentliga organisationerna kan bygga förmåga att leda och organisera för de förändringar som behöver genomföras.

– En rättvis klimatomställning kräver nya sätt att arbeta och samverka i offentlig sektor. Att driva sådan utveckling är utmanande, och ett pågående lärande. Här är det viktigt att bygga kunskap och lösningar och reflektera i nära samverkan mellan forskning och praktik. Med en doktorand tätt knuten till vår verksamhet finns möjlighet att få bättre höjd i vår interna utveckling. Jag hoppas också att vi genom forskarskolan kommer bidra till det nationella lärandet om hur rättvisa klimatomställningar kan organiseras och drivas i offentlig sektor, säger Marcus Jahnke, avdelningschef Stadsmiljö på Miljöförvaltningen i Göteborgs Stad.

Sju doktorandprojekt

I forskarskolan ska kunskap och kompetens byggas, dels genom sju doktorandprojekt som är integrerade i de offentliga parternas verksamheter, dels genom etableringen av en svensk plattform för kunskapsutbyte kring rättvisa klimatomställningar.

För Chalmers och institutionen för arkitektur och samhällsbyggnads del handlar det om en doktorandtjänst inom kritiska urbana studier med fokus på rättvisa och klimat. Tjänsten, som är öppen för ansökan till den 10 mars 2023, landar inom avdelningen för Stadsbyggnad.

– Det här innebär en möjlighet att väcka frågor om de socio-rumsliga dimensionerna av klimatomställningen, och i förlängningen att belysa hur Göteborgs stad uppnår sitt mål om att bli en jämlik stad, säger Kristina Grange, professor i stadsbyggnadsteori, som varit involverad i arbetet med ansökningsprocessen för Chalmers del.

Flera av de övriga doktorandprojekten går också att söka redan nu och resterande tjänster kommer att utlysas under våren.

Plattform för kunskapsutbyte

En nationella plattform för rättvisa klimatomställningar startar upp och ska drivas av Urban Futures.

– Med plattformen vill vi bygga en transdisciplinär lärandemiljö kring forskarskolans frågeställningar som engagerar både forskning och praktik. Det är en fantastiskt fin möjlighet att utveckla och pröva former för gemensamt lärande kring en av vår tids största utmaningar, helt i linje med Urban Futures verksamhet, säger Kerstin Hemström, projektledare på Urban Futures.

Originaltext av Marie Beckman, LiU
Textbearbetning av Catharina Björk

Forskarskolan Just transitions

(Öppnas i ny flik)

Kontakt:

Kristina Grange
  • Professor, Stadsbyggnad, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik