Ny app förenklar hantering av forskningstexter online

​Den här veckan lanseras den webb-baserade appen Avidnote som möjliggör för forskare att granska, föra och organisera forskningsanteckningar på ett systematiskt vis online.

​Avidnote har framtagits av en grupp forskare och utvecklare från Chalmers som utvecklat en webbaserad applikation som hjälper forskare att granska och organisera sina forskningsartiklar i en plattform som underlättar för dem att hålla reda på sina forskningstexter och föra en systematisk översikt av pågående skrivprojekt.

Med Avidnote kan forskare annotera forskningslitteratur digitalt genom att koppla uppladdade artiklar med egna anteckningar. Detta sker i ett gränssnitt där användarens anteckningar och artiklar är placerade jämsides. Användarna kan även importera nya artiklar via en sökfunktion, samt söka bland alla sina anteckningar och organisera dessa genom att placera dem i olika digitala anteckningsböcker (taggar) beroende på kategori.

Utvecklingen har letts av Abderisak Adam, som arbetat som forskare på institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik där han även avlade sin doktorsexamen.

– Avidnote kom ur ett direkt behov som jag stötte på under mina forskarstudier på Chalmers. Vi lade märke till att de flesta forskare och studenter fortfarande skrev alla sina forskningsanteckningar för hand i marginalerna på utskrivna artiklar. Denna process kan istället digitaliseras och förbättras, vilket var målet med Avidnote, säger Abderisak Adam.

Applikationen har idag över 1000 forskare som skrivit upp sig varav över 700 forskare aktivt har använt appen. Den rekommenderas av flera universitet på deras hemsidor, däribland Princeton University och University of Connecticut.

– Majoriteten av användarna har kommit från USA och Sverige. Nu under vårterminen har vi även öppnat upp tjänsten för studenter som skriver examensarbeten på svenska universitet och lärosäten. Den respons som vi har fått har hittills varit väldigt positiv.

Avidnote är en del av Foundersloft, en incubator som finns belägen i Chalmers E-village.

Här kan du prova appen

För mer information: 

Abderisak Adam, en av grundarna till Avidnote, 0700730586
E-post: adam@avidnote.se alternativt abderisak.adam@chalmers.se

Skribent

Catharina Björk