Samarbete som ska stärka arkitektens verktygslåda

Hon lyfter fram cirkulär ekonomi som ett verktyg för att accelerera de nödvändiga omställningar som branschen och samhället står inför och vill bygga broar mellan praktik och akademi. Chalmers och institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik välkomnar nu Charlie Gullström till verksamheten.

Charlie Gullström
Charlie Gullström
Fotograf: Anna W Thorbjörnsson

Charlie Gullström är Forsknings- och Innovationsstrateg på Sweco, arkitekt och disputerad vid KTH. Nu knyts hon även formellt till Chalmers och institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik där hon nyligen installerats som adjungerad professor, en roll som ska ge avtryck i både utbildnings- och forskningsverksamheten och kunna tillföra erfarenhet i strategiska frågor kopplat till organisationen.

 – Jag hoppas kunna bidra till att bygga fler broar mellan praktik och akademi för det behövs i den tid av omställning vi befinner oss i. Parallellt med klimatutmaningarna är digitalisering och AI teknikområden som i grunden förändrar arkitekters arbetssätt och det jag ville lyfta i min installationsföreläsning är att cirkulär ekonomi kan vara ett strategiskt verktyg för att ta oss till en nästa nivå. Vi arkitekter behöver utveckla vår verktygslåda för att ligga i framkant av utvecklingen och kan samtidigt bidra med kreativa och kritiska förhållningssätt som behövs och som vår utbildning har skapat förutsättningar för, säger Charlie Gullström. 

Hon fortsätter:

 – Cirkulär ekonomi är ett ungt forskningsfält i stark utveckling och där jag hoppas att jag kan bidra med praktikbaserad kompetens och erfarenhet från Swecos många uppdrag med städers omställning. Min roll på Chalmers kommer att handla om olika strategiska insatser för forskningen och arkitektutbildningen. Jag tänker att det blir roligt att skapa en större samverkan mellan Chalmers studenter och Swecos konsultverksamhet, till exempel genom att öppna upp för fler exjobb kopplat till grön omställning och digitalisering.

Av de examensarbeten som presenterades vid arkitektutbildningen på Chalmers 2023 hade cirka en tredjedel fokus på transformation, återbruk och ombyggnad. Resursmedvetenhet är ett starkt fokus även inom forskningsverksamheten menar Paula Femenias, biträdande professor och avdelningschef för Byggnadsdesign samt ansvarig för kursen “Arkitektur, miljö och hållbar utveckling”, som varit engagerad i att få till samarbetet med Charlie Gullström;

 – Vi står idag inför en enorm utmaning där vi måste tänka om kring arkitektens arbete. Vår yrkesroll har länge varit inriktad på nybyggnation, men som arkitekter måste vi bli vassare på att identifiera värden i det befintliga och här finns metoder att hämta från andra discipliner. Vi behöver helt enkelt vända på designprocessen och nyttja digitala stöd och data som stöd för gestaltning i tidiga skeden.

– Dessutom handlar cirkulär ekonomi inte bara om material utan om alla tre hållbarhetsdimensioner. Vi behöver alltså tänka bortom nuvarande linjära ekonomiska processer, för en långsiktigt socialt värdeskapande arkitektur och planering. Charlie Gullström kommer att bidra med ovärderliga teoretiska kunskaper och praktiska erfarenheter som kommer att bidra inom utbildningen och implementeras i nya forskningsprojekt och samarbeten, säger Paula Femenias.

Charlie Gullström installerades som adjungerad professor den 19 December 2023 och bjöd i samband med det på föreläsningen “Rethinking what’s new: Circular economy in architecture and urban planning.”

Paula Femenias
  • Avdelningschef, Byggnadsdesign, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Skribent

Catharina Björk