Lori A. Brown – jubileumsprofessor 2024

Nytt år – nya möjligheter, och under 2024 välkomnar institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik professor Lori A. Brown som utsetts till jubileumsprofessor vid Chalmers och kommer att förstärka verksamheten vid ACE

Lori A. Brown Photo: Laura Heyman
Professor Brown
Fotograf: Laura Heyman

Chalmers jubileumsprofessorer utses årligen av rektor och ska ”tillföra Chalmers ny kompetens och stärka högskolans internationella kontakter”. Lori A. Brown, är Distinguished Professor vid Syracuse University, NY, USA. Genom designforskning, skrivande och opinionsbildning förvandlar Brown arkitektur till en mer mångsidig disciplin som svarar på samtida sociala och politiska förhållanden.

 – Som en av grundarna av ArchiteXX, en New York-baserad ideell jämställdhetsorganisation för kvinnor inom arkitektur, slår hon en bro mellan akademin och praktiken och ökar medvetenheten om kvinnors  betydande bidrag till den byggda miljön, säger Isabelle Doucet, professor vid avdelningen för arkitekturens teori och metod och värd för Lori A. Brown under hennes professur.

Samtidigt som hennes forskning, pedagogik och akademiska ledarskap ska tillföra ACE ny kunskap inom områdena arkitekturteori, design och metoder, kommer Lori A. Browns arbete bidra till Genie-arbetets bredare ambitioner om genus, mångfald och jämlikhet, både Chalmers-övergripande och på ACE, och koppla till den bredare forsknings-  och undervisningsagendan på ACE.

Chalmers jubileumsprofessur kom till vid 150-årsfirandet 1979, då som en present från regeringen. Traditionen har sedan dess fortsatt med egna medel och rektor utser årligen en eller flera jubileumsprofessorer.

Kontakt:

Isabelle Doucet
  • Professor, Arkitekturens teori och metod, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Du kanske också är intresserad av