Jubileumsprofessorer stärker och ger spets 2022

​2022 års jubileumsprofessorer har nyligen utsetts, varav två av dem förstärker verksamheten på ACE. Doina Petrescu och Christopher Robeller är båda kända namn, internationellt, men även från tidigare samarbeten på institutionen. Nu återkommer de för mer formaliserat samarbete och ska tillföra spets och djup inom områden som medborgarinflytande inom stadsplanering såväl som digital produktion och träkonstruktion.

Chalmers jubileumsprofessorer utses årligen av rektor och ska ”tillföra Chalmers ny kompetens och stärka högskolans internationella kontakter”. För 2022 utses Doina Petrescu, professor vid School of Architecture, University of Sheffield och Christopher Robeller, professor vid School of Architecture, Bremen University of Applied Sciences, till jubileumsprofessorer vid Chalmers, med ACE som värdinstitution. Gemensamt för de båda är att de är starka namn och erkända auktoriteter inom sina respektive fält internationellt.

Doina Petrescu är arkitekt och verksam som lärare och forskare inom urban planering och stadsbyggnad, med fokus på medborgarinflytande och jämställdhet och kopplingarna mellan samskapande och aktivism. Doina Petrescu är en av grundarna av Atelier d’Architecture Autogeree (urbantactics.org), en forskningsbaserad plattform som involverar civilsamhället i att besätta och nyttja stadens bortglömda rum – i demokratisk och ekologisk anda.

– Utöver det faktum att Doina är en mycket inspirerande föreläsare har hon unik praktisk erfarenhet som kommer studenterna till nytta, inte minst inom mastersprogrammet Architecture and Planning Beyond Sustainability där samhällsnytta och medskapande är en röd tråd. Genie är en annan given yta för utbyte, och hennes holistiska synsätt och internationella renommé kommer att bli värdefull även vad gäller pågående forskning, säger Emilio Brandao, konstnärlig lärare och mastersprogramansvarig vid institutionen för arkitektur och samhällsbyggandsteknik.

Christopher Robellers fokus rör sig kring den punkt där beräkning, digital produktion, träkonstruktion och arkitektonisk formgivning möts – där han också är ledande inom fältet. En nyckel till hans breda expertis är hans bildningsbakgrund med ena benet inom arkitekturen och det andra inom ingenjörsvetenskapen, vilket gör att möjligheter till utbyte inom och med verksamheten på ACE mycket stora.

– Vi ser att Christopher kan komma in med en unik multidisciplinär spets både vad gäller forskning och det pedagogiska arbetet inom områdena beräkning, träkonstruktion, formgivning och konstruktionsteknik, som vi faktiskt saknar idag. Hans expertis och erfarenhet från undervisning och forskning såväl som experimentell verksamhet är relevant för flera av våra avdelningar och kommande ämnesgrupper, säger Jonas Lundberg, tekniklektor vid ACE.

Christopher Robeller ansluter enligt planen i februari 2022, och Doina Petrescu i två perioder under 2022 varav den första i mars månad.

– Jag ser jubileumsprofessorerna som en fantastisk möjlighet att berika verksamheten vid institutionen, och ett utmärkt sätt att stärka vårt internationella nätverk. Att två av de tre jubileumsprofessorer som utsetts på Chalmers för 2022 kommer till ACE är oerhört roligt, och dessutom inom så spännande kunskapsområden. Närvaron från dessa ledande forskare och lärare blir ett positivt och inspirerande tillskott som passar väl in med vårt arbete med att utveckla institutionen. Jag ser mycket fram emot att välkomna Doina och Christopher till oss på ACE, säger Fredrik Nilsson, professor och prefekt vid institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik.

Chalmers jubileumsprofessur kom till vid 150-årsfirandet 1979, då som en present från regeringen. Traditionen har sedan dess fortsatt med egna medel och rektor utser årligen en eller flera jubileumsprofessorer.

Skribent

Catharina Björk