ACE-professor utnämnd till hedersdoktor vid Aalto University

Starka band till lärosätet och en nyckelroll i att säkra finansiering och i att möjliggöra slutförandet av flera disputationer – det var Minna Karstunens biljett till att bli utnämnd till hedersdoktor vid Aalto universitet. 

Minna Karstunen
Fotograf: Anna-Lena Lundqvist

Minna Karstunen är professor i geoteknik vid institutionen för arkitektur och samhällsbyggnandsteknik, och nyligen utnämnd till hedersdoktor vid Aalto universitet, dit hon varit affilierad en längre tid. Aalto tilldelade hedersbetygelsen till sju personer som representerar olika fält inom vetenskap, teknik och offentlig sektor.

 – Det är en verklig ära, och ett erkännande av det långa och givande samarbetet vi haft - och kommer att fortsätta ha, säger Minna Karstunen, som lägger till att utnämningen kom som en överraskning, om än en glädjande sådan.

Att bli utnämnd till hedersdoktor förutsätter att man både har "starka band till Aalto universitet och imponerande prestationer inom vetenskap och teknik eller betydande bidrag till andra samhälleliga eller kulturella aktiviteter", och motiveringen till att utse Minna Karstunen till hedersdoktor skvallrar om ett omfattande och mångårigt samarbete:

“Karstunen has held a key role in securing funding for several national and EU projects, and these projects have further consolidated her collaboration with Aalto University’s Department of Civil Engineering while also enabling the completion of several doctoral dissertations. Karstunen has further contributed to students’ instruction as a teacher and taught on numerical methods courses at Aalto University. The instructional cooperation has supported researchers’ high competence levels in the geotechnics specialist area.”

Hedersdoktorerna kommer att utnämnas officiellt den 16 juni 2023, i samband med den ceremoniella tilldelningen av doktorsexamina vid Aalto universitet.

Läs mer om hedersdoktorer vid Aalto universitet

Minna Karstunen
  • Professor, Geologi och geoteknik, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Skribent

Catharina Björk