Pionjär inom arkitektur och teknik blir hedersdoktor

Bild 1 av 1
Avancez

Årets doktorspromotion står för dörren och bland årets tre hedersdoktorer finns en pionjär inom utveckling och användning av digital design inom arkitektur och ingenjörskonst: Francis Aish, ingenjör med bakgrund från ett av världens mest inflytelserika arkitektkontor, och mångårig samverkanspart inom utbildningen.

Chalmers utser årligen hedersdoktorer ”för en mycket framstående yrkesprestation inom eller med anknytning till Chalmers ämnesmässiga kompetensområden”, och en av 2023 års hedersdoktorer är Francis Aish. Han ledde mellan 1999 och 2021 Applied Research and Development (ARD)-teamet vid Foster+Partners i London, kända för sin ledande roll inom utveckling av digitala metoder, processer och verktyg för att stödja arkitektens designprocesser. Bland de projekt Aish arbetat med kan nämnas landmärken som ”The Gerkin” i London och Beijing Capital International Airport.

I Foster + Partners projekt finns det ofta en kärna av kunskapsutveckling, vare sig det gäller nya material och konstruktioner, designmetodologi och projekteringsverktyg, eller produktionsmetoder för att nå hög precision på slutprodukten. Något som i hög grad smittat av sig genom Aish’s engagemang i Arkitektur & teknik-programmet vid Chalmers. Morten Lund och Karl-Gunnar Olsson var de som nominerade Francis Aish:

 – Vi har genom åren haft stor glädje och nytta av samverkan med Foster+Partners och Francis Aish. Han har anställt några av våra nyutexaminerade studenter så att de har kunnat vidareutvecklas i en av världens främsta miljöer av praktiknära forskning inom arkitektur. Han har varit värd för våra andraårsstudenter på Chalmers AT-program på deras årliga studieresa till London. Att uppleva miljön, se modellerna och ana processerna bakom hur många av världens mest kända byggnadsverk har kommit till, har satt spår, inspirerat och lagt ribban för många av våra studenters ambitioner inom arkitektur och ingenjörskonst, säger Karl-Gunnar Olsson, professor i arkitektur och teknik vid institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik.

ACE-alumnen Jens Olsson arbetade för Francis Aish vid Foster+Partners ARD innan han doktorerade 2022, och i hans avhandling finns Aish som medförfattare till en av artiklarna. Francis Aish har också inspirerat och föreläst för studenter, medarbetare och branschen vid olika arrangemang och konferenser som Chalmers har arrangerat, bland annat vid Konstruktionscentrums Design- och konstruktionsdag.

Chalmers utser hedersdoktorer för att hedra dem som utses, men också för att visa på naturvetenskapens, teknikens och arkitekturens roll i samhället. Francis Aish medverkar torsdag den 11 maj vid ett öppet arrangemang anordnat av AT-studenternas hållbarhetsgrupp. Fredag den 12 maj håller han sin hedersdoktorföreläsning i Palmstedtsalen, och tar emot sin utmärkelse som hedersdoktor vid Chalmers doktorspromotion lördag den 13 maj.

Skribent

Catharina Björk