Enkel uppfinning sparar energi i mataffären

Bild 1 av 1
Affärskylar med kylvaror

​Forskare på Chalmers har upptäckt att termometern i moderna butikskylar ofta är felplacerad, vilket innebär att många livsmedelsbutiker förbrukar mer energi är nödvändigt. Men de kom även på vad som skulle kunna lösa problemet, och potentialen är stor med möjlig förbättring i över 3000 livsmedelsbutiker – enbart i Sverige.

Tommie Månsson är nybliven doktor med en avhandling om att använda "livsmedelsbutiker som virtuella batterier i demand response-system", och under ett experiment blev han medveten om något märkligt. Termometern som reglerar kylan i ett butikskylskåp är generellt felaktigt placerad, vilket gör att den kyler onödigt mycket.

– När man gick över från öppna kyldiskar till kylar med dörr så missade man att omplacera den termometer som mäter luften som går ut ur kylskåpet. Eftersom termometern placerats för nära dörren så verkar luften som går ut vara varmare än den faktiskt är, vilket gör att kylen sänker temperaturen mer än nödvändigt. Detta innebär i sin tur att den drar mer energi än den egentligen behöver och dessutom går ojämnare, förklarar Tommie Månsson, disputerad vid institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik.

När forskarna i försök flyttade termometern till en lämpligare position i kylskåpet och den därmed visade en mer korrekt temperatur, märkte de att kylskåpen i genomsnitt drog ungefär fem procent mindre energi.

– Det här har visat sig ha flera klimatmässigt positiva effekter. Temperaturen på luften som går in i kylen är inte lika avgörande, och man kan man hålla jämnare temperaturer, vilket leder till energieffektivisering. Dessutom minskar uppvärmningsbehovet av butikerna när kylarna inte kyler av inomhusluften lika mycket som innan, berättar Tommie.

Upptäckten resulterade i ett EU-patent för en hållare för termometern i butikskylar vilket gör termotern lätt att flytta och placera om i kylskåpet, och en företags-spinoff som arbetar med att föra ut och implementera innovationen på marknaden.

Outnyttjad potential

Pilot-tester hos den tyska butikskedjan Rewe har varit lyckade, med en tydlig minskning i förbrukning, och en expansion för den lilla termometerhållaren planeras. I Sverige och övriga Europa har man däremot inte tagit till sig möjligheten ännu, trots att det enbart i Sverige potentiellt handlar om över 3000 butiker som skulle kunna sänka sin förbrukning.

– Man tycker nog helt enkelt inte att det är ett problem. Tidigare hade butikerna öppna kylskåp och när man satte på dörrar så mer än halverades energiförbrukningen, vilket är en fantastisk förbättring. Så trots att det kan förbättras ytterligare har många nog nöjt sig med det.

Tommie menar dock att när man redan gjort den stora förändringen är det istället de små detaljerna som får betydelse. Angela Sasic Kalagisidis, medförfattare till artikeln, håller med.

– Den här forskningen är viktig för att energibesparingspotentialen även ligger i de små detaljerna, vilket vi fortsätter utforska bland annat med projekt inom iTES - Innovativa kompakta värmelagrings- och styrtekniker för byggnader, säger Angela Sasic Kalagasidis, bitr professor i byggnadsfysik och forskargruppsledare för byggnadsfysikalisk modellering.

Svenska livsmedelsbutiker står för 3% av Sveriges totala elförbrukning, varav enbart kylskåpen i sin tur står för ca hälften av denna förbrukning. Att butikskylarna skulle bli ännu energieffektivare skulle alltså kunna få stor betydelse för att minska energianvändningen och därigenom minska koldioxidutsläppen.

– Vi använder kylda matvaror i betydligt högre utsträckning nu än historiskt. Så trots att de flesta butiker bytt ut sina ineffektiva öppna kylskåp till mer energieffektiva stängda, så verkar det inte som om kylsystemen egentligen drar mindre el totalt, för istället har butikerna nu många fler kylskåp än förr, avslutar Tommie Månsson.

Artikeln "Exploratory investigation of return air temperature sensor measurement errors in refrigerated display cabinets" publicerades i Energy Efficiency 1/2021, Springer.

Tommie Månsson disputerade i slutet av december 2020 vid institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, avdelningen för byggnadsteknologi. Spinoff-företaget heter ChillServices

Innovationen i siffror

Samarbetet med den tyska livsmedelskedjan Rewe har inneburit att forskarna flyttat 6519 termometrar i 454 livsmedelsbutiker. Baserat på de mätningar som gjorts av butikerna har de enkla ingreppen sparat ungefär 18 889 ton CO2 eq, vilket motsvarar utsläpp genererat av 4216 personer. I Sverige finns runt 3200 livsmedelsbutiker där temperatursensorerna potentiellt är felaktigt placerade.

Skribent

Catharina Björk