År 2022 och 2023´s Tandem-webbinarier

Här hittar du 2022 och 2023 års genomförda och kommande Tandem-webbinarier. Samtliga kan ses i efterhand via Chalmers Play.
På seminarierna medverkar chalmersforskare, som tillsammans med inbjuden expert inom ett område, ger perspektiv på en utmaning kopplad till materialvetenskap.
Webbinarierna hålls på engelska. Mer info på vår engelska webbplats.

Fotomontage, människor, vår planet