KEMITEKNIK, CIVILINGENJÖR

Översikt

  • Engelskt namnCHEMICAL ENGINEERING
  • ProgramkodTKKMT
  • Omfattning300 Högskolepoäng
  • Läsår2019/2020
  • UtbildningsnivåGrundnivå

Årskurs 2

Programplan för läsår 2019/2020

Programplanen är fastställd 2019-02-06 av utbildningsområdesansvarig.

  • DIG: Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser.
  • S: Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).