PRODUKTUTVECKLING, MASTERPROGRAM

Översikt

  • Engelskt namnPRODUCT DEVELOPMENT, MSC PROGR
  • ProgramkodMPPDE
  • Omfattning120 Högskolepoäng
  • Läsår2023/2024
  • UtbildningsnivåAvancerad nivå

Årskurs 1

Programplan för läsår 2023/2024

Programplanen är fastställd 2023-02-05 av utbildningsområdesansvarig.

  • 1 Obligatoriskt valbara: - (IBB138, IEK313, IMS065, MMK221, MMS050, MPR034, MTT096, MTT120, PPU111, PPU191, PPU231, SSY261, TEK020, TEK262, TEK965, VTM081) 22,5 hp av kurserna krävs för examen
  • DIG: Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser.
  • E: Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.
  • S: Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
  • *: Modulen omfattar undervisning i annan period