MATERIALKEMI, MASTERPROGRAM

Översikt

  • Engelskt namnMATERIALS CHEMISTRY, MSC PROGR
  • ProgramkodMPMCN
  • Omfattning120 Högskolepoäng
  • Läsår2021/2022
  • UtbildningsnivåAvancerad nivå

Årskurs 2

Programplan för läsår 2021/2022

Programplanen är fastställd 2019-02-06 av utbildningsområdesansvarig.

  • 1 Rekommendation: Obligatoriskt valbara kurser. Av dessa kurser ska minst 30 hp läsas under årskurs 1 och årskurs 2. (KKE013, KBT221, KBT168, KBT160, KBT030, KBT196) och (KBT036, KBT095, KBT120, KBT192, KBT245, KFK150, KOK032, KPO021, KPO041, KPO045, KTK012, KTK042, MTT081, TIF050)
  • DIG: Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser.
  • S: Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
  • E: Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.
  • *: Modulen omfattar undervisning i annan period