MATERIALKEMI, MASTERPROGRAM

Översikt

  • Engelskt namnMATERIALS CHEMISTRY, MSC PROGR
  • ProgramkodMPMCN
  • Omfattning120 Högskolepoäng
  • Läsår2019/2020
  • UtbildningsnivåAvancerad nivå

Årskurs 2

Programplan för läsår 2019/2020

Programplanen är fastställd 2019-02-06 av utbildningsområdesansvarig.

  • 1 Obligatoriskt valbara: Av dessa kurser ska minst 37,5 hp läsas under årskurs 1 och årskurs 2. (KAM021) och (KBT030, KBT036, KBT095, KBT101, KBT120, KBT160, KBT168, KBT192, KBT196, KBT221, KBT245, KFK150, KKE013, KOK032, KPO021, KPO041, KPO045, KTK012, KTK042, MTT081, TIF050) 37,5 hp av kurserna krävs för examen
  • DIG: Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser.
  • S: Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
  • *: Modulen omfattar undervisning i annan period
  • E: Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.