HÅLLBARA ELKRAFTSYSTEM OCH ELEKTROMOBILITET, MASTERPROGRAM

Översikt

 • Engelskt namnSUSTAINABLE ELECTRIC POWER ENGINEERING AND ELECTROMOBILITY, MSC PROGR
 • ProgramkodMPEPO
 • Omfattning120 Högskolepoäng
 • Läsår2023/2024
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå

Årskurs 2

Programplan för läsår 2023/2024

Programplanen är fastställd 2023-02-17 av utbildningsområdesansvarig.

 • 1 Överlapp: Endast en av markerade kurser kan räknas in i examen (EEN045, EEN120)
 • 2 Rekommendation: Ges på svenska. Behandlar svensk lagstiftning. (SJO955)
 • DIG: Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser.
 • E: Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.
 • *: Modulen omfattar undervisning i annan period
 • S: Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).