HÅLLBARA ELKRAFTSYSTEM OCH ELEKTROMOBILITET, MASTERPROGRAM

Översikt

 • Engelskt namnSUSTAINABLE ELECTRIC POWER ENGINEERING AND ELECTROMOBILITY, MSC PROGR
 • ProgramkodMPEPO
 • Omfattning120 Högskolepoäng
 • Läsår2023/2024
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå

Årskurs 1

Programplan för läsår 2023/2024

Programplanen är fastställd 2023-02-17 av utbildningsområdesansvarig.

 • 1 Obligatoriskt valbara: Obligatoriskt valbara kurser i årskurs 1 och 2 (EEK202, EEK221, EEN016, EEN045, EEN120, EEN125, EEN195, ENM052, ENM066, ENM071, ENM076, ENM100, MMS195, MTT035, MTT040) 5 av kurserna krävs för examen
 • 2 Rekommendation: Denna kurs skall läsas i årskurs 2 (EEK202, EEN016, EEN045, EEN120, EEN125, EEN195, ENM100, MTT040)
 • 3 Obligatoriskt valbara: Projektkurs (EEK221, EEN045, EEN120, EEN125, EEN195, MTT040, MTT060) 1 av kurserna krävs för examen
 • 4 Överlapp: Endast en av markerade kurser kan räknas in i examen (EEN045, EEN120)
 • 5 Rekommendation: Ges på svenska och behandlar svensk lagstiftning (MTT060)
 • DIG: Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser.
 • E: Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.
 • S: Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
 • *: Modulen omfattar undervisning i annan period