Kursplan för Miljömanagement

Kursplan fastställd 2023-02-12 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnEnvironmental management
 • KurskodVMI035
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPTSE
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeEnergi- och miljöteknologi, Industriell ekonomi, Kemiteknik, Maskinteknik
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 28124
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0101 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för avancerad nivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Engelska 6
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Allmän miljöutbildning, vilket motsvarar Miljöteknik

  Syfte

  Syftet med kursen är att skapa förståelse för faktorer som formar miljöarbetet i en bransch och hur företag förändrar, tänker om och omorganiserar sina aktiviteter.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  - Förklara och analysera hur företags miljöarbete skapar nya frågor, dilemman och osäkerheter som företag saknar erfarenhet, kunskaper och rutiner att hantera 

  - Utvärdera företagens strategiska val av aktiviteter som ett sätt att förstå företagets miljöarbete och förändringsprocess

  - Använda teori och begrepp för att förklara företagets miljöarbete. 

   - Analysera hur företagets strategier och aktiviteter är inriktade på att möta miljöutmaningen och skapa beredskap för framtiden 

  -Undersöka företagets strategiska miljökommunikation som en del i företagets förändringsprocess 

  - Undersöka företagets argument för att skapa hållbara värden och affärmodeller genom att jämföra strategiska val för miljökommunikation och miljöarbete med företag i samma industrisektor, 

  Innehåll

  Kursen fokuserar på det industriella miljöarbetet och omfattar omvärldsfaktorer för industrins miljöarbete (intressenter, lagstiftning, o dyl), utgångspunkterna för miljöarbetet (drivkrafter, miljöstrategier, o dyl). Miljöarbetet analyseras med hjälp av olika verktyg för att förstå styrningen av miljöarbetet (miljöstyrsystem, miljörevision, miljörapportering o dyl). Kursen innehåller också en projektuppgift och gästföreläsningar. Kursen är studentcentrerad och flippad med gruppaktiviteter i klassrum och seminarier online. 

  Organisation

  Dialogföreläsningar kamratgranskning, uppgifter (individuella och grupp), workshops, filmföreläsningar, presentationer, oppositioner och rapportskrivning. 

  Litteratur

  Litteratur kompendium

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Kursen examineras kontinuerligt. Lärarna bedömer kursarbetet dvs. individuella uppgifter, kamratgranskningar, quizar, presentationen och projektrapporten. Kursarbetet ger sammanlagt 78 p, där 60p betyder G och 72p betyder VG. Med utgångspunkt från kursarbetets kvalitet kan studenter som vill få MVG göra en extra skriftlig uppgift som testar kursens lärandemål. Extrauppgiften är frivillig.   

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.