Kursplan för Introduktion till audioteknik och akustik

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-02-18 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnIntroduction to audio technology and acoustics
 • KurskodVTA137
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPSOV
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeElektroteknik, Samhällsbyggnadsteknik, Teknisk fysik
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 38121
 • Max antal deltagare45
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0119 Tentamen 5 hp
Betygsskala: TH
5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 29 Okt 2019 fm H
 • 09 Jan 2020 fm M
 • 28 Aug 2020 fm J
0219 Övning 2,5 hp
Betygsskala: UG
2,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Ersätter

 • VTA136 Audioteknik och akustik

Behörighet

Information saknas

Särskild behörighet

För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Examen på grundnivå: Huvudområde inom Arkitektur och teknik, Samhällsbyggnadsteknik, Elektroteknik, Teknisk matematik, Maskinteknik, Fysik, Stadsplanering eller motsvarande bakgrund.

Syfte

Kursen syftar till att ge studenten grundläggande kunskaper inom akustik och audio som är en viktig del av vårt moderna samhälle. I detta ingår ljudalstring, ljudutbredning, ljudets beteende i rum, egenskaper av ljudabsorbenter, ljudisolering, hörsel och grundläggande funktion hos elektroakustiska komponenter som högtalare och mikrofoner. Detta avser också telekommunikationssystem där ljud är en viktig del, t ex mobiltelefoner, virtual reality-system, radio och television, språkidentifieringssystem eller audiosystem. Dessa kunskaper är också viktiga för ljuddesign av produkter och för ljudmiljön i vårt samhälle.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Förstå och förklara de grundläggande principerna för utbredning av akustiska vågar i luft, rumsakustik, hörsel och röst, subjektivt hörande, planering & design för god rumsakustik (absorbenter, reflektorer, och diffusorer), vågor i fasta media, ljudutstrålning och -generering, byggnadsakustik, högtalare och mikrofoner.
 • Tillämpa de grundläggande kunskaperna inom audio och akustik för att finna lösningar på praktiska audio- och akustikproblem.
 • Förstå och använda de matematiska verktygen för att lösa ingenjörsproblem inom ljudutbredning och elektroakustiska system.
 • Förstå och föklara elektroakustoska omvandlare såsom mikrofoner och högtalare.
 • Föreslå ändringar i elektroakustiska system där omvandlare såsom mikrofoner och högtalare ingår.
 • Lösa problem inom audioteknik som är kopplade till valet av lämpliga rumsakustiska förhållande för hem, studios, och samlingssalar.
 • Förstå innebörden av akustiska kvalitetsmått samt människans respons på akustiska signaler.

Innehåll

 • Grundläggande akustiska begrepp: ljudtryck, partikelhastighet, ljudkällor, utstrålning, akustisk impedans, intensitet och effekt.
 • Hörsel: Örats funktion, binauralt hörande, grundläggande psykoakustik kopplade till audio
 • Ljudfält i rum: geometrisk, statistisk och vågteoretisk akustik
 • Metoder för rumsakustisk planering: ljudabsorption, reflektion och diffusion
 • Subjektiva aspekter av rumsakustik
 • Omvandlare: mikrofoner och högtalare
 • Byggnadsakustik: ljudtransmission och ljudisolering

Organisation

Kursen består av följande lärandeaktiviteter: 13 föreläsningar och 11 övningar med hemuppgifter.

Litteratur

Eget material (tillhandahålles vid kurssidan på http://www.ta.chalmers.se/education/course-materials/audio-technology-and-acoustics/)

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen och godkända hemuppgifter.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2019-09-23: Plats Plats ändrat från Johanneberg till M av grunnet
   [2020-01-09 5,0 hp, 0119]
  • 2019-09-23: Plats Plats ändrat från M till M av grunnet
   [2020-01-09 5,0 hp, 0119]
  • 2019-09-09: Plats Plats ändrat från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen av grunnet
   [2019-10-29 5,0 hp, 0119]