Kursplan för Sannolikhetsteori och statistik

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-02-21 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnProbability and statistics
 • KurskodTMS137
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKIEK
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeMatematik
 • InstitutionMATEMATISKA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 51123
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0117 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 30 Okt 2019 em SB_MU
 • 08 Jan 2020 fm M
 • 25 Aug 2020 em J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Ersätter

 • TMS136 Dataanalys och statistik

Behörighet

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Kursen förutsätter kunskaper som svarar mot I-programmets kurser Envariabelanalys och Linjär algebra.

Syfte

Kursen ska ge basala kunskaper i statistik och vara en grund för fortsatt utvecklande av praktiska och teoretiska färdigheter. Kunskaperna ska tränas i realistiska situation av intresse för deltagarna.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • använda matematiska formuleringar av slumpmässighet och osäkerhet
 • lösa problem med betingade sannolikheter
 • utföra beräkningar med diskreta och kontinuerliga slumpvariabler
 • tillämpa centrala gränsvärdessatsen och besläktade approximationer
 • genomföra punkt- och intervallskattningar
 • tillämpa grundläggande statistiska test

Innehåll

sannolikhetsmodeller, kombinatorik, oberoende och betingad sannolikhet, diskreta och kontinuerliga slumpvariabler, funktioner av slumpvariabler, approximationer av sannolikhetsfördelingar, Poissonprocessen, punktskattningar, konfidensintervall, regressionsanalys, hypotestest

Organisation

Föreläsningar och övningar. Duggor med bonuspoäng till tentan kan förekomma.

Litteratur

Meddelas senare

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2019-09-20: Plats Plats ändrat från Johanneberg till M av grunnet
   [2020-01-08 7,5 hp, 0117]
  • 2019-09-09: Plats Plats ändrat från Johanneberg till SB Multisal av grunnet
   [2019-10-30 7,5 hp, 0117]