Kursplan för Autonoma robotar

Kursplan fastställd 2018-02-20 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnAutonomous robots
 • KurskodTME290
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPCAS
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeTeknisk fysik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 11120
 • Max antal deltagare48
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0116 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp
 • Kontakta examinator
 • Kontakta examinator
 • Kontakta examinator

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Information saknas

Särskild behörighet

För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande matematik och programmering krävs. Det är en fördel, men inte absolut nödvändigt, att ha kunskaper i modern C++ (version 11 eller senare) och Linux-system.

Syfte

Kursens syfte är att förse teknologerna med grundläggande kunskaper om autonoma system, särskilt autonoma robotar, och att dessutom ge teknologerna möjlighet att tillämpa sina färdigheter i praktiken genom konstruktion av en enkel autonom robot.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Beskriva egenskaper för vanliga typer av robothårdvara, inklusive sensorer, aktuatorer och beräkningsnoder
 • Tillämpa modern mjukvaruutveckling och installationsstrategier för autonoma robotar
 • Sätta upp och använda rörelseekvationer för hjulförsedda robotar
 • Sätta upp och använda datorsimulering av autonoma robotar
 • Tillämpa grundläggande sensorfusion
 • Tillämpa global och lokal navigering för autonoma robotar
 • Tillämpa grundläggande beteendebaserad robotik och evolutionär robotik
 • Tillämpa metoder för beslutsfattande för autonoma robotar
 • Diskutera den potentiella rollen för autonoma robotar i samhället, inklusive sociala, etiska och juridiska aspekter
 • Diskutera tekniska utmaningar för autonoma robotar i samhället

Innehåll

 • Genomgång av robotrelaterad hårdvara
 • Modern mjukvaruutveckling för autonoma robotar
 • Kinematik och dynamik för autonoma robotar
 • Simulering av autonoma robotar
 • Perception och sensorfusion för autonoma robotar
 • Beteendemodellering för autonoma robotar
 • Praktiskt arbete kring autonoma robotar

Organisation

 • Föreläsningar
 • Hemuppgifter, individuellt (obligatorisk)
 • Projekt inklusive rapport och demonstration, grupper om 2-4 studenter (obligatorisk)

Litteratur

Föreläsningsmaterial, vetenskapliga artiklar och utdrag. Materialet görs tillgängligt via kurshemsidan.

Examination inklusive obligatoriska moment

 • Hemuppgifter (individuellt)
 • Projektgenomförande (individuellt och i grupp)
 • Projektdemonstration (grupp)
 • Projektrapport (grupp)
Momenten vägs samman för att ge varje student ett individuellt betyg. För godkänt på kursen krävs att studenten aktivt deltar i alla obligatoriska delmoment.