Kursplan för Förberedande kurs i Matlab

Kursplan fastställd 2019-02-21 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnPreparatory course in Matlab
 • KurskodTME265
 • Omfattning3 Högskolepoäng
 • ÄgareMPAME
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeMatematik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 03126
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0113 Projekt 3 hp
Betygsskala: UG
3 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Samma som till det masterprogram studenten är antagen till, alternativt kandidatexamen inom maskinteknikområdet.

Syfte

Att ge studenter utan tidigare erfarenhet av Matlab tillräckliga kunskaper att självständigt lösa programmeringsproblem i kurser på mastersnivå inom maskinteknikområdet.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Använda Matlab som ett verktyg för att lösa och numeriskt analysera ingenjörsproblem i kommande kurser.
 • Utveckla egna program från problembeskrivning.
 • Tolka och vidareutveckla befintliga Matlabprogram.
 • Lära sig mer på egen hand genom att använda Matlab i andra situationer.

Innehåll

Variabler, skalärer, vektorer, matriser i Matlab. Fördefinerade variabler och funktioner. Tecken och strängar. Skript och funktionsfiler. Programmering: Programutveckling, algoritmer, abstraktion, pseudokod, villkorssatser, upprepningssatser, logiska villkor och jämförelsesatser, debugging, programstruktur, kommentarssatser, effektivitet, inläsning från och utskrift till fil, lösning av linjära ekvationssystem, plottning och visualisering, numerisk och symbolisk matematik.

Organisation

Föreläsningar och studioövningar.

Litteratur

Ingen specificerad litteratur, men läsrekommendationer ges.

Examination inklusive obligatoriska moment

En inlämningsuppgift (löses individuellt) bestående av en uppsättning programmeringsproblem ges betyg Godkänd eller Underkänd.