Kursplan för Finansiella derivat och partiella differentialekvationer

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-02-22 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnFinancial derivatives and partial differential equations
 • KurskodTMA285
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPENM
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeMatematik
 • InstitutionMATEMATISKA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 20135
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0101 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp
 • 17 Mar 2020 fm SB
 • 09 Jun 2020 fm J
 • 28 Aug 2020 em J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Information saknas

Särskild behörighet

För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Utöver grundläggande behörighet krävs kunskaper motsvarande kursen MVE095 Optioner och matematik eller 90 hp sammanlagt i matematik och matematisk statistik. Dessutom krävs kunskaper motsvarande kursen TMS165 Stokastisk analys.

Syfte

Kursens syfte är att behandla finansiella derivat med hjälp av stokastisk differential kalkyl och partiella differentialekvationer.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna

- bemästra tillämpningar av martingalmetoder inom optionsprissättning

- förklara riskneutral prissättning och begreppet komplett marknad

- härleda differentialekvationen för priset av ett europeiskt derivat då denunderliggande prisprocessen har stokastisk volatilitet

- kalibrera enkla räntemodeller

- numeriskt beräkna priset av europeiska och amerikanska derivat


Innehåll

Begrepp från stokastisk analys som repeteras under kursens gång:

- Brownsk rörelse, Itokalkyl, stokastiska differentialekvationer

- Byte av mått, Girsanovs sats

Prissättning av finansiella derivat:

- Självfinansierande portföljstrategier och arbitrage

- Black-Scholes modell

- Stokastiska volatilitetsmodeller och räntemodeller

- Asiatiska optioner

- Forwards och Futures

- Finansiella derivat som beror på flera underliggande aktier

Koppling till partiella differentialekvationer:

- Paraboliska och hypoelliptiska PDEer för prissättning av optioner

- Begynnelse- och randvärdesproblem

- Numerisk beräkning av optionspriser genom finita differens- och finita elementmetoder


 Kursen omfattar 56 timmars undervisning.

Organisation

Tre föreläsningar i veckan plus en övningslektion.

Litteratur

Calogero, S.: Introduction to stochastic calculus and financial derivatives, kompendium (fritt tillgängligt på kurshemsida)

Shreve, S.: Stochastic Calculus for Finance II

Examination inklusive obligatoriska moment

Written exam, and hand-ins for extra credit.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2020-04-29: Tentamensdatum Tentamensdatum ändrat av elisabeth eriksson
   [31202, 51079, 3], Ny tenta för läsår 2019/2020, ordinal 3 (ej nedlagd kurs)
  • 2020-01-22: Plats Plats ändrat från Johanneberg till Samhällsbyggnad av grunnet
   [2020-03-17 7,5 hp, 0101]
  • 2020-01-21: Tentamensdatum Tentamensdatum ändrat av elisabeth eriksson
   [31202, 51079, 2], Ny tenta för läsår 2019/2020, ordinal 2 (ej nedlagd kurs)