Kursplan för Kreativ problemlösning inom teknik

Kursplan fastställd 2016-02-13 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnCreative problem solving in engineering
 • KurskodTIF186
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPAPP
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeTeknisk fysik
 • InstitutionFYSIK
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 04113
 • Max antal deltagare45
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0116 Dugga 2,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp2,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • Kontakta examinator
 • Kontakta examinator
 • Kontakta examinator
0216 Projekt 5 hp
Betygsskala: TH
0 hp5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

 • Giovanni Volpe
Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Ersätter

 • TIF185 Kreativ problemlösning inom teknik

Behörighet

Information saknas

Särskild behörighet

För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kandidatexamen i teknik eller naturvetenskap.

Syfte

Kursens huvudsyfte är för studenten att lära sig att använda TRIZ (Teorin för innovativ problemlösning) som är en systematisk metod för att utveckla innovativa lösningar på utmanande problem inom många tekniska discipliner. TRIZ är en aktuell metod som idag används framgångsrikt av flera välkända teknikföretag. Metoden bygger på en omfattande vetenskaplig analys av patent och ett antal återkommande principer för innovation. Studenten får genom TRIZ lära sig att vidga sina vyer och på ett systematiskt och kreativt sätt strukturera, formulera och lösa ingenjörsproblem. Studenten lär sig också att förutse troliga framtida lösningar baserat på gemensamma utvecklingstrender hos tekniska system. Kursen är tvärvetenskaplig och riktar sig till Chalmers alla discipliner.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Strukturera ingenjörsproblem på ett systematiskt sätt med hjälp av funktionsanalys och 9-fönster.
 Identifiera systemkonflikter i tekniska system.
 Analysera ingenjörsproblem med hjälp av metoderna "Contradiction Matrix", "Substance-fields" och "ARIZ" - algoritmen för innovativ problemlösning.
 Föreslå lösningar till ingenjörsproblem utifrån "40 Inventive Principles" och "76 Standard Solutions".
 Identifiera utvecklingstrender hos en teknik och förutse framtida utveckling av olika tekniker med hjälp av S-kurvanalys.
 Arbeta effektivt i tvärvetenskapliga projektgrupper och presentera sina resultat både muntligt och skriftligt.

Innehåll

Den grundläggande idén bakom TRIZ är att många tekniska problem uppstår ur motstridiga krav: ett tyg som måste vara genomsläpplig och vattentät, en skärbräda som måste vara hård och mjuk, ett tangentbord som måste vara tillräckligt stor för att skriva på men få plats i en ficka osv. Det konventionella förhållningssättet till tekniska konflikter är optimering - att hitta en grå nyans som varken är för vit eller för svart - medan TRIZ är en metod som syftar till att lösa motstridiga krav utan kompromisser. Kursinnehållet introducerar studenten till filosofin bakom TRIZ och innehåller en genomgång av, och tillämpade övningar med, de vanligaste verktygen för problemformulering och problemlösning inom TRIZ:

 *9-Windows
 *Functional Analysis
 *Contradiction Matrix
 *Substance-Field Analysis
 *ARIZ
 *40 Inventive Principles
 *76 Standard Solutions
 *S-Curve Analysis
 *Trends of Evolution


Organisation

Föreläsningar, Workshops och ett omfattande projektarbete.

Litteratur

Victor Fey and Eugene Rivin, Innovation on Demand - New Product Development Using TRIZ, Cambridge, 2007.
 Karen Gadd, TRIZ for Engineers: Enabling inventive problem solving, Wiley, 2011.
 Annat utdelat material.

Examination inklusive obligatoriska moment

Duggor, projektrapport och muntlig projektredovisning.