Kursplan för Humanoida robotar

Kursplan fastställd 2019-02-14 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnHumanoid robotics
 • KurskodTIF160
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPCAS
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeTeknisk fysik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 11115
 • Max antal deltagare20
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0107 Projekt 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Information saknas

Särskild behörighet

För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande matematik- och programmeringskunskaper är krav. Det är fördelaktigt med erfarenhet av enkretsdatorer. Kursen Autonoma robotar eller motsvarande kurs rekommenderas starkt.

Syfte

Kursen syftar till att ge studenten kunskaper om humanoida robotar (dvs tvåbenta, människoliknande robotar), gällande såväl artificiell intelligens som ingenjörsmässig erfarenhet, genom ett robotprojekt.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Förstå och beskriva humanoida robotar ur ett systemperspektiv samt state-of-the-art.
 • Härleda och tillämpa de kinematiska ekvationerna för ett enkelt robotsystem.
 • Förklara de olika principerna för att generera tvåbent gång, såsom zero moment point (ZMP), central pattern generators (CPGs), linjär genetisk programmering (LGP).
 • Beskriva andra typer av motorbeteenden, t ex enhands- och tvåhandsmanipulering av objekt, för humanoida robotar.
 • Tillämpa grundläggande algoritmer för datorseende.
 • Tillämpa algoritmer för Artificiell intelligens i humanoida robotar.
 • Ha grundläggande kunskaper om datorer, sensorer, aktuatorer och annan hårdvara i samband med humanoida robotar.
 • Diskutera och beskriva fördelar och nackdelar samt skillnader och likheter med humanoida robotar, jämfört med andra typer av robotar.
 • Utifrån ett samhällsprespektiv diskutera framtida roller av humanoida robotar med avseende på etiska och sociala aspekter samt nytta.
 • Förstå och diskutera tekniska utmaningar i samband med utvecklingen av humanoida robotar.
 • Tillämpa kursinnehållet i samband med genomförandet av ett robotprojekt.
 • Planera, genomföra och rapportera ett konstruktionsprojekt med tekniska och eller vetenskapliga utmaningar.

Innehåll

 • Introduktion till humanoida robotar
 • State of the art
 • Kinematik
 • Syntetisering och kontroll av tvåbent gång; CPGs, ZMP, LGP
 • Övriga motorbeteenden
 • Robotseende
 • Beteende-baserad robotik
 • Artificiell intelligens för humanoida robotar
 • Hårdvara för humanoida robotar
 • Tillämpningar
 • Robotinteraktion
 • Sociala och samhälleliga aspekter
 • Projektplanering

Organisation

Kursen består av en lektionsdel med teori, och en laborationsdel. I samband med teoridelen delas ett par set med obligatoriska hemuppgifter ut, att lösas individuellt. Under laborationsdelen genomför studenterna, i grupper om 2-4 st, ett projekt om humanoida robotar som i slutet av kursen skall redovisas muntligen och skriftligen.

För ytterligare detaljer, se kurshemsida i lärplattformen Canvas.


Litteratur

Vetenskapliga artiklar, kompendium, mm. Materialet görs tillgängligt från kurshemsidan och kostar inget för studenten.

Examination inklusive obligatoriska moment

Examinationen består av obligatoriska hemuppgifter och en obligatoriskt projektuppgift. Hemuppgifterna blir individuellt bedömda för varje student. Projektuppgiften däremot blir examinerad både på projektgruppnivå och individuell nivå.

Vid betygsättning av projektet bedöms genomförandet av projektet som helhet, såväl som organisation och struktur, dokumentation (planeringsrapport och slutrapport), samt muntlig projektredovisning.

Dessa betygsätts var för sig, och vägs sedan samman till ett slutbetyg för kursen. För godkänt på hela kursen krävs att studenten aktivt deltar i alla obligatoriska delmoment.