Kursplan för Miljöfysik

Kursplan fastställd 2022-02-02 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnEnvironmental physics
 • KurskodTIF075
 • Omfattning4,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKTFY
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeTeknisk fysik
 • TemaMiljö och hållbar utveckling 4,5 hp
 • InstitutionFYSIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

Kurstillfället är inställt. För frågor kontakta utbildningssekreteraren för
 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 57122
 • Max antal deltagare130
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0105 Projekt 4,5 hp
Betygsskala: TH
4,5 hp

   Examinator

   Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

   Behörighet

   Grundläggande behörighet för grundnivå
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Särskild behörighet

   Samma behörighet som det kursägande programmet.
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Kursspecifika förkunskaper

   Tidigare matematik- och fysikkurser inom programmet

   Syfte

   Den färdigutbildade civilingenjören på Chalmers skall ha läst kurser om miljö och hållbar utveckling på minst 7,5 poäng. Denna kurs är specialdesignad för teknisk fysikprogrammet för att svara för 4,5 av dessa 7,5 poäng. Syftet är att få insikt i begreppet "hållbar utveckling" och fysikkunskaper och -färdigheters roll i miljösammanhang. En bred syn på fysikaliska fenomen, problem och lösningar ges genom en föreläsningsserie och en fördjupning inom ett område genom ett projektarbete.

   Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

   - utföra enklare resurs- och hållbarhetsanalyser - redogöra för den globala energibalansen - förklara principerna för sol-, kärn-, vatten- och vindenergi - redogöra för hur fysikaliska principer kopplar till resurs- och återvinningsfrågor - övertyga i tal och skrift utifrån ett hållbarhetsperspektiv via grundligt analyserade och balanserade argument - genom informationskompetensinslaget i kursen, kunna söka och utvärdera information via Chalmers bibliotekssystem

   Innehåll

   Presentation av olika metoder för miljösystemanalys. Studier i projektform av den miljömässiga hållbarheten hos tekniska system, företrädesvis energi- och materiesystem. Föreläsningar om miljöproblem och miljöfenomen i ett fysikaliskt perspektiv. Argumentation och argumentationsteknik i tal och skrift. Mekanik och strålningslära med tillämpningar på jordens luft- och vattensystem. Energi- och strålningsbalanser i samband med klimatproblemet. Spridning och transport av föroreningar i luft och vatten. Om samband mellan störningar i miljösystem och olika mänskliga verksamheter. Kursen innehåller ett inslag om informationssökning, vilket ges av personal från Chalmers bibliotek.

   Organisation

   Ett projektarbete som löper genom hela kursen ligger parallellt med en serie föreläsningar och övningar. Ett obligatoriskt informationskompetensinslag.

   Litteratur

   Kurslitteraturen kommer att annonseras på kurshemsidan före kursstart.

   Examination inklusive obligatoriska moment

   Projekt och inlämningsuppgifter.
   Det krävs också att informationskompetensinslaget är godkänt. 

   Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.