Kursplan för Research methodology

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-02-21 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnResearch methodology
 • KurskodTEK290
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPQOM
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeIndustriell ekonomi
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 36116
 • Max antal deltagare70
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0108 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp
 • Kontakta examinator
 • Kontakta examinator
 • Kontakta examinator

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Information saknas

Särskild behörighet

För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Syfte

Kursens syfte är att ge kunskap om och praktisk träning i metoder och färdigheter som används i forskning och utredningar. Studenten skall uppnå en förmåga att kunna välja mellan alternativa sätt att samla in, hantera och analysera data, uppnå förmågan att genomföra en studie i enlighet med etiska principer och kunna värdera trovärdigheten i forskningsdata och analyser. Kursen har också målsättningen att förbättra studentens förmåga att presentera forsknings- och utredningsresultat samt att kunna värdera och välja metoder för ett examensarbete.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Redogöra för centrala metodologiska frågor inom forskning om socioteknisk förändring. 
 • Redogöra för olika samhällsvetenskapliga metoder och deras användning inom kritisk samhällsanalys. 
 • Identifiera vanligt förekommande misstag i tillämpningar av olika samhällsvetenskapliga metoder. 
 • Identifiera etiska problem associerade med olika metoder och diskutera hur de kan lösas.
 • Reflektera kritiskt över egna metodval och förstå konsekvenserna av att välja en metod framför en annan.
 • Rekonstruera metodologin i publicerade vetenskapliga artiklar och rapporter och analysera resultatens beroende av de metoder som valts.
 • Bedöma lämpligheten av olika metoder i relation till de forskningsfrågor som ska besvaras.

Innehåll

Modul 1 introducerar metodologiska diskussioner och frågeställningar som relateras till samhällsvetenskaplig datagenerering.

Modul 2 tillämpar metodologiska principer för kritisk analys och reflektion över publicerad och utförd forskning i två gruppövningar.


Organisation

Föreläsningar, seminarier och gruppövningar.

Litteratur

Se kurshemsidan för aktuell information.

Examination inklusive obligatoriska moment

Examinationen består av en individuell skriftlig examen, en skriftlig gruppuppgift och en muntlig grupp presentation.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2020-01-24: Block Block ändrat från B till C av PA
   [Kurstillfälle 1]
  • 2019-12-04: Block Block ändrat från C till B av Examinator
   [Kurstillfälle 1]