Kursplan för Industriell marknadsföring och inköp

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2020-01-10 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnBusiness marketing and purchasing
 • KurskodTEK261
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPPDE
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeIndustriell ekonomi
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 33117
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0113 Inlämningsuppgift 2 hp
Betygsskala: UG
0 hp2 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0213 Tentamen 5,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp5,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 14 Jan 2020 fm SB_MU DIG
 • 07 Apr 2020 fm DIST DIG
 • 18 Aug 2020 fm J_DATA DIG

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Ersätter

 • IMA041 Industriell marknadsföring
 • TEK260 Business marketing and purchasing

Behörighet

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande industriell ekonomi, företagsekonomi, industriell organisation eller motsvarande.

Syfte

Syftet med kursen är att ge möjligheter för studenterna att utveckla kunskap om affärsprocesser mellan företag. Dessa processer studeras både ur försäljnings- och inköpsperspektiv.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Beskriva industriella marknaders centrala kännetecken
 • Förstå köpande företags grundläggande inköpsprocesser och strategier
 • Analysera olika marknadsföringssituationer och deras särdrag
 • Förstå affärsrelationers och industriella nätverks betydelse för köp- och säljprocesser
 • Formulera och utvärdera marknadsföringsstrategier

Innehåll

Affärsförbindelser på industriella marknader kännetecknas ofta av långsiktighet till följd av de produktions-, distributions- och utvecklingsanpassningar som många gånger är nödvändiga för att effektivisera verksamheten hos köpare och säljare. Hur man skapar och utvecklar affärsrelationer med andra företag är därför det övergripande temat för kursen. Ur det säljande företagets perspektiv är frågan om uppbyggandet av ett distributionssystem en central strategisk fråga. Andra viktiga moment är relaterade till företagets marknadsplaneringsprocess, från utformningen av en affärsidé till de konkreta marknadsföringsåtgärderna. För det köpande företaget är nyckelfrågan att utveckla inköpsstrategier och leverantörsrelationer som bidrar till en effektiv resursförsörjning. 

Organisation

Kursen bygger på en kombination av föreläsningar, grupparbeten, seminarier och eget arbete.

Litteratur

Meddelas senare.

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen och gruppuppgifter.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på modul:
  • 2020-01-10: Digital tentamen Ändrat till digital tentamen av grunnet
   [0213 Tentamen 5,5 hp] Ändrat till digital examination
  • 2020-01-03: Digital tentamen Ändrat till digital tentamen av grunnet
   [0213 Tentamen 5,5 hp] Ändrat till digital examination
 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2020-01-13: Plats Plats ändrat från Johanneberg, Data till SB Multisal av annbe
   [2020-01-14 5,5 hp, 0213]
  • 2020-01-10: Digital tentamen Ändrat till digital tentamen av grunnet
   [0213 Tentamen 5,5 hp] Ändrat till digital examination
  • 2020-01-03: Digital tentamen Ändrat till digital tentamen av grunnet
   [0213 Tentamen 5,5 hp] Ändrat till digital examination