Kursplan för Lean management

Kursplan fastställd 2017-02-05 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnLean management
 • KurskodTEK231
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPPEN
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeIndustriell ekonomi, Maskinteknik
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 34122
 • Max antal deltagare72
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0117 Inlämningsuppgift 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Ersätter

 • TEK230 Lean produktion

Behörighet

Information saknas

Särskild behörighet

För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kursdeltagarna ska som minimum läst 15 hec inom något av följande ämnesområden:
 
-    Production engineering
-    Operation management
-    Supply chain management
-    Production management

Syfte

Kursen syftar till att ge en förståelse av lean-filosofi, lean ledarskap och vad som karaktäriserar en lean organisationskultur.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- förklara koncept, strategier och principer för lean management
- genomföra en värdeflödeskartläggning, analysera en värdeflödeskarta och utveckla en framtida värdeflödeskarta
- jämföra lean ledarskap med traditionella ledarskapsmodeller
- förklara daglig kaizen and grupparbete i en lean organisation
- förklara hoshin kanri i en lean organisation
- förklara hur en lean transformation bör genomföras

Innehåll

- Lean-filosofi
- Visuell styrning
- Kontinuerligt flöde, dragande vs. tryckande, värdeflödeskarta
- Lean ledarskap och organisation
- Grupparbete och daglig kaizen (kontinuerliga förbättringar)
- Hoshin kanri
- Lean transformation

Organisation

Kursen är baserad på föreläsningar, litteraturseminarium, en laboration och ett värdeflödeskartläggningsprojekt. Litteraturseminarierna, laborationen och värdeflödeskartläggningen är obligatoriska och används för att underlätta förståelsen av materialet som presenteras på föreläsningarna. Specialister ifrån akademin och industrin kommer att deltaga i kursen. Kursen är starkt relaterad till industriella problem. 

Litteratur

Annonseras två veckor innan kursstart

Examination inklusive obligatoriska moment

Individuella litteraturseminariuminlämningar och värdeflödeskartläggningsprojektet utgör basen för examinationen och möjliggör betyget 3. Vidare krävs deltagande i kursaktiviteter såsom litteraturseminarier, laborationen och projekt presentationen för att få godkänt på kursen. För att erhålla högre betyg än 3, så finns det möjlighet att skriva ett icke-obligatoriskt litteraturtest i slutet av kursen.