Kursplan för Teknik och samhälle

Kursplan fastställd 2019-02-13 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnTechnology and society
 • KurskodTEK226
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMTS
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • TemaMTS 7,5 hp
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 99126
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0117 Inlämningsuppgift 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Kurstillfälle 2

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 99124
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0117 Inlämningsuppgift 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Ersätter

 • TEK225 Teknik och samhälle

Behörighet

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Kursen är öppen för studenter som har avslutat sina första 60 hp på grundnivå.

Syfte

Kursen bjuder in studenten till att överföra kunskaper om centrala teknologier till studiet av samhället. Den syftar således till att fördjupa studentens förståelse av nyckelteknologier, samtidigt som den utvecklar studentens förmåga att analysera samhällsprocesser. Kursen har även som mål att främja studentens medvetenhet om hur ingenjörs- och naturvetenskaper är begreppsligt och historiskt sammanvävda med samhällsvetenskap och humaniora.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Redogöra för teorier om samhällets funktion.
- Redogöra för olika teknologiers funktion, samt separera dessa teknologiers funktion från sitt tekniska sammanhang.
- Identifiera begreppsliga symmetrier mellan teknologiers funktion och teorier om samhällets funktion.
- Rekonstruera samband mellan uppkomsten av teknologier och uppkomsten av samhällsteorier.
- Utvärdera och kritisera föreställningen om att samhället kan beskrivas som en maskin.

Innehåll

Kursen kommer att utgå från studenternas existerande kunskap om olika teknologier, och sedan relatera dessa till teorier om samhället. Kurstillfällena är därmed indelade utifrån teknologiska begrepp, såsom
- algoritm
- förbränningsmotor
- osv
och deras respektive relation till olika samhällsteorier.

Organisation

Kursen är organiserad som en serie föreläsningar och seminarier.

Litteratur

Kurslitteratur meddelas i kurs-PM.

Examination inklusive obligatoriska moment

Examination och betygsätting är baserad på en obligatorisk skriftlig uppgift och en frivillig dugga.