Kursplan för Operations strategy

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2020-03-02 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnOperations strategy
 • KurskodTEK156
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPQOM
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeIndustriell ekonomi
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 36112
 • Max antal deltagare60
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0111 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp
 • 19 Mar 2020 em SB_MU
 • 09 Jun 2020 em J
 • 26 Aug 2020 em J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Ersätter

 • TEK155 Managing operations processes

Behörighet

Information saknas

Särskild behörighet

För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Studenter ska vara registrerade på Masterprogrammet Quality and Operations Management, vilket innebär att ha slutfört följande:
Grundläggande kurs i ekonomi (7.5 ECTS)
Grundläggande kurs i ledarskap/organisation (7.5 ECTS)

Syfte

Kursens huvudsyfte är att vidareutveckla studenternas kunskap om att utforma, leda och förbättra verksamhetsprocesser.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Känna till hur verksamhetsstrategin (Operations Strategy) kan utgöra ett stöd för en verksamhets processer 
- Vara motiverad till att tänka analytiskt angående verksamhetens processer genom att ha tillägnat sig ett antal organisationsteorier, ramverk och praktiskt användbara analytiska hjälpmedel
- Känna till verksamhetens inverkan på uthållighet och hur verksamheten kan bidra till ett hållbart samhälle
- Känna till hur nya möjligheter med digitalisering, i kontext av Industri 4.0, påverkar verksamheten
- Ha tillägnat sig ett antal konceptuella verktyg för att förbättra verksamhetens prestanda
- Kunna applicera dessa verktyg på analysen av verksamhetens processer
- Förstå kontextens betydelse för valet av när och hur dessa verktyg kan tillämpas

Innehåll

- Verksamhetsstrategier, innehåll och processer 
- Karaktären hos verksamheters processer 
- Grunderna i processledning 
- Utformning av verksamheters processer 
- Karaktären hos tjänsteprocesser 
- Processförbättring 
- Lean-tänkande i processförbättringar 
- Uthålliga processer

Organisation

Kursen genomförs genom en kombination av: 
- Föreläsningar 
- Projektarbete 
- Fallstudiediskussioner 
- Litteraturseminarier

Litteratur

(CLOB) Slack, Nigel & Lewis, Michael, Operations Strategy, senaste utgåvan, Pearson Education, UK. Additional articles to be specified later

Examination inklusive obligatoriska moment

Kursen examineras genom en kombination av aktivt deltagande i seminarier, en individuell skriftlig tentamen och ett grupprojekt

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på modul:
  • 2020-03-02: Digital tentamen Inte längre digital tentamen av vana
   [0111 Tentamen 7,5 hp] Ändrat till ingen digital examination
  • 2019-09-19: Digital tentamen Ändrat till digital tentamen av grunnet
   [0111 Tentamen 7,5 hp] Ändrat till digital examination
 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2020-03-02: Digital tentamen Inte längre digital tentamen av vana
   [0111 Tentamen 7,5 hp] Ändrat till ingen digital examination
  • 2020-01-23: Plats Plats ändrat från Johanneberg till SB Multisal av grunnet
   [2020-03-19 7,5 hp, 0111]
 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2019-08-20: Examinator Examinator ändrat från Mats Winroth (wmats) till Peter Almström (petera) av Viceprefekt
   [Kurstillfälle 1]