Kursplan för Affärsplanering för tillväxtföretag: Venture Cup

Kursplan fastställd 2019-02-21 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnBusiness planning for high-growth startups: Venture Cup
 • KurskodTEK050
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPBDP
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeIndustriell ekonomi
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 07125
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0105 Inlämningsuppgift 7,5 hp
Betygsskala: UG
4,5 hp3 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Kurstillfälle 2

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 07121
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0105 Inlämningsuppgift 7,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp4,5 hp3 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Förkunskaperna omfattar grundläggande behörighet för högskolestudier.

Syfte

Kursens syfte är att studenten utvecklar kunskaper och färdigheter kring skapandet och utvecklandet av tillväxtaffärer, genom tillämpning av de olika moment som ligger bakom en affärsplan.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

1. Genom affärsplanen demonstrera förmåga att utveckla en tidig affärsidé, inklusive att övertyga om kundnytta, affärsmodell, marknad- och konkurrentanalys, organisation, kompetensbehov, lönsamhetsbedömning, finansieringsbehov, och möjliga skyddspositioner. 2. Visa på förmåga att i lagarbete inhämta, tillvarata och integrera kunskaper i form av en övertygande affärsplan 3. Att genom deltagande på workshops och genom affärsplanen utveckla färdigheter att presentera och kommunicera centrala värden runt en framtida affär

Innehåll

Kursen innehåller en webbaserad lärplattform, obligatoriska workshops samt en process för inlämning av en affärsplan. Aspekter som behandlas i kursen är: 1. Affärsidé, kundnytta & affärsmodell 2. Ledningsgrupp & organisation 3. Marknadsföringstrategi 4. Entreprenören som ledare 5. Försäljning 6. Lönsamhetsbedömning, redovisning & finansiering 7. Hållbart företagande 8. Genomförandeplan och risker

Organisation

Undervisningen ges i form av obligatoriska workshops som syftar till att genom ett aktivt deltagande öka kunskapen kring frågor som bl.a. rör team-sammansättning, finansiering och hur man praktiskt startar ett företag. Eftersom Venture Cups tävling genomförs på engelska kan det även förekomma undervisning och inslag på engelska i kursen.

Kursen ges i samarbete med Venture Cup Väst

Litteratur

Affärsplanering, En handbok för nya tillväxtföretag, McKinsey & Company, 4:e upplagan, Ekerlids förlag. Övrigt material publicerat på web-plattformen.

Examination inklusive obligatoriska moment

Examinationen består av obligatorisk närvaro vid ett antal workshops specificerade i kurs-pm samt inlämningar kopplade till Venture Cup Västs tävling. Försenade inlämningar beaktas inte. Om en affärsplan/handlingsplan inte godkänns så måste student lämna in ny affärsplan/handlingsplan kring annan affär i nästa tävlingsomgång för godkänd kurs. Godkänt deltagande på en workshop gäller i tre år förutsatt att kurs och tävling genomförs.

Maximalt tre kursdeltagare får finnas i varje grupp.