Kursplan för Gameplay design

Kursplan fastställd 2019-02-21 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnGameplay design
 • KurskodTDA580
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPIDE
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeDatateknik, Informationsteknik
 • TemaMTS 3 hp
 • InstitutionDATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 23114
 • Max antal deltagare60
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0104 Projekt 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Information saknas

  Särskild behörighet

  För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
  Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Syfte

  Kursen ämnar att ge en föreståelse för hur olika komponenter i en spelmiljö interagerar med varandra så väl så vilka relationer speldesign har till andra områden viktiga för utvecklingen av samtida interaktiva simuleringar, t.ex. programmering och grafisk design.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • Beskriva en speldesigners roll i ett spelutvecklingsprojekt
  • Motivera olika perspektiv och användning av spel, bade från praktiska och etiska infallsvinklar
  • Diskutera specifika speldesignegenskaper med hjälpa av spelindustrikoncept och akademiska ramverk
  • Presentera speldesignkoncept för åhörare
  • Relatera samtida spel med tidigare exempel, från direkta föregångare till de först beskrivna exemplen
  • Planera speldesignprojekt enligt rekommenderade metodiker
  • Utveckla spelkoncept från initiell idea till detaljerad design beskrivning, genom användande av iterativa metoder och prototyper
  • Specificera målgrupper och utveckla speldesignkoncept för specifika användargrupper
  • Analysera olika spel med hjälp av analytiska verktyg (t.ex. speldesignmönster) för att A) föreslå förändringar och B) jämföra olika spel.

  Innehåll

  Speldesign fokuserar på hur regler och spelkomponenter kan användas för att skapa spelmiljöer som uppmuntra och förespråkar specifik interaktion, antingen mellan människor eller mellan människor och spelsystemet. Målet med dessa miljöer kan variera från experimentella miljöer i bil eller flygplansindustrin, lärande miljöer i simuleringar till rena underhållningsmiljöer på hemdatorer eller spelkonsoler. Kurser tar upp generella design metoder som kan appliceras på alla dessa områden. Kursen syftar till att ge en förståelse på hur alla komponenter i en spelmiljö interagerar med varandra så väl som vilka relationer speldesign har med andra områden nödvändiga för samtida interaktiva simuleringar, t.ex. programmering och grafisk design. Centrala frågeområden som adresseras i kursen är hur man motiverar användare till vissa specifik interaktion, relationen mellan interaktion och narrativer, hur man balanserar interaktion i fleranvändaremiljöer, hur man stödjer och uppmuntrar kreativitet hos användare, hur man modifierar designlösningar för att passa både nya och erfarna användare så väl som hur man förändrar designlösningar för att passa interaktionstillfällen med tidsbegränsningar.

  Organisation

  Kursen är baserad kring övningar och projekt inom ämnet, och dessa kompleteras av föreläsningar och workshops. Projektarbetet genomföra i handleda grupper med syfte att ge praktisk träning i utveckling och modifiering av spel.

  Litteratur

  Lärobok om speldesign (Fullerton), samling av relevanta artiklar som belyser utvalda ämnen.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Skriftlig och muntlig presentation av projekt. Betyg: Underkänt, 3, 4 or 5.